Islam House

Friday, February 1, 2013

A posti de ziua lui sau de ziua nașterii Profetului (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui)


Este permis postul pentru ziua de naștere a Profetului (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui), pe baza de hadith-ului  Sahih Muslim, Al-Nasaa'i și Abu Dawood , care spune că atunci când el (binecuvântarea și pacea Lui Allah fie asupra sa) a fost întrebat despre postul în zilele de luni, el a spus: "Aceasta este ziua în care m-am născut ..."
De asemenea, pe baza acestui hadith, este permis ca o persoană să postească  de ziua lui de naștere  urmând astfel exemplul Profetului (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui)? Vă rugăm să explicați.

Lăudat fie Allah.
În primul rând:

Muslim (1162)a relatat de la Abu Al-Qataadah Ansaari (Allah sa fie mulțumit de el) că Trimisul lui Allah (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui) a fost întrebat despre postul în zilele de luni și a spus: "În această zi m-am născut și în aceasta Revelația  a fost data mie. "

Al-Tirmidhi (747) a relatat, într-un hadith pe care el l-a calificat drept hasan, de la Abu Hurayrah (Allah să fie mulțumit de el) că Trimisul lui Allah (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui) a spus: "Faptele sunt prezentate ( la Allah),  lunea și joia și îmi place ca faptele mele să fie prezentate atunci când postesc. "

Clasificate ca Saheeh de al-Albaani în Saheeh al-Tirmidhi.

Din hadis-urile sahih citate mai sus, rezultă clar că, așa cum Profetul (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui) a postit în zilele de luni din recunoștință pentru binecuvântarea nașterii sale în această zi, el de asemenea  a postit datorita virtuții sale, deoarece Revelația a venit la el în acea zi, și tot în acea zi faptele sunt prezentate Lui Allah. Deci lui (binecuvântărea și pace lui Allah fie asupra sa) i-a plăcut ca faptele sale să fie luate atunci când postea. Faptul că el a fost născut în ziua aceea a fost unul din mai multele motive pentru a posti acea zi.
Dacă o persoană postește în zilele de luni, la fel cum a făcut  Profetul (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) , sperând  pentru iertare în acea zi, din recunoștință pentru binecuvântările pe care Allah le-a revărsat asupra supușilor Săi în acea zi - cea mai mare dintre  binecuvântări fiind nașterea Profetului Său și  trimiterea sa - și speranța de a fi  printre cei care sunt iertați în acea zi, atunci acest lucru este ceva bun și este în conformitate cu ceea ce este dovedit de Sunnah Profetului (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui). Dar el nu trebuie să o faca doar intr-o anumita săptămână  excluzând pe celelalte, sau doar intr-o lună excluzându-le pe celelalte. Ci mai degrabă ar trebui să o facă pe cât posibil, in mod permanent.

În ceea ce privește stabilirea unei zile din an pentru postul acesta, pentru aniversarea nașterii Profetului (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui), aceasta este o inventie (bid'ah), care contravine Sunnei  Profetului (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra de el).  Profetul (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui) a postit în zilele de luni, și nu in altă zi, dar de la un an la altul, ziua lui poate cădea în ziua respectivă (lunea) sau oricare altă zi a săptămânii.
În al doilea rând:
Ce este larg răspândit printre oamenii din ziua de azi în ceea ce priveste celebrarea zilei de naștere,  este o invenție care nu este prescrisă in Islam. Musulmanii nu au zile speciale pe care le sărbătoresc în afară de cele două Eid-uri, Eid al-Fitr și Eid al-Adha.
Mai mult,  ce deosebire poate fi  între ziua de naștere a Profetului (pacea și binecuvântarea lui de Allah fie asupra lui), care este într-adevăr o binecuvântare și o îndurare pentru toată omenirea – așa cum spune  Allah  (în interpretarea sensurilor Coranului):
 "Și Noi nu te-am trimis decât ca o îndurare pentru lumi." [Al-Anbiya '21:107] - și un vestitor de bine pentru toată omenirea, și nu are nașterea sau moartea oricărei alte ființe umane? Mai mult decât atât, care ar fi atitudinea Companionilor săi și a celor neprihăniți care au venit după ei, față de o astfel de acțiune?
Nu este cunoscut ca vreunul dintre Salafii sau savanții timpurii să fi spus că este prescris să se postească în oricare zi din săptămână sau lună sau an, sau să considere  această zi ca un "festival", deoarece Profetul (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui) obișnuia să postească  în ziua nașterii sale în fiecare săptămână, în ziua de luni. Dacă aceasta ar fi fost prescris, oamenii  cunoșterii și virtuții primelor generații care s-au grăbit să facă tot ceea ce este bun s-ar fi grăbit să facă si asta înaintea noastră. Dar așa cum ei nu au facut-o, este cunoscut că aceasta este doar o invenție si  nu este permis să fie facută.


Islamul Q & A

No comments:

Post a Comment