Islam House

Thursday, March 21, 2013

Ultima predică a Profetului Muhammed, pacea și binecuvântarea Lui Allah fie asupra lui


 Allah Preaînaltul spune:
”Când vine biruinţa lui Allah şi cucerirea ~ Şi-i vezi pe oameni intrând în religia lui Allah în cete, ~ Atunci slăveşte-L cu laudă pe Domnul tău şi roagă-L pe El de iertare, fiindcă El este Iertător [cu cel care se căieşte] [Tawwab]! ”[110:1-3]

După cucerirea Meccăi, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a strâns oamenii din oraş şi le-a spus:
„Ce credeţi că voi face acum cu voi?” Ei au răspuns: „Tu vei face numai un lucru favorabil, eşti un frate bun şi generos şi ești fiul unui frate nobil şi generos!” profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Mergeţi – sunteţi liberi.”
 [Baihaqi ]

Aceasta faptă incredibilă, de iertare, i-a condus pe mulţi spre acceptarea Islamului. Apoi, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a revenit la Medina.
După o perioadă de timp Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a intenţionat să îndeplinească hajj-ul, aşa că s-a îndreptat spre Mecca cu 114.000 de companioni şi a efectuat Hajj-ul, cunoscut şi ca „Hajjattul-Wadaa” sau „Pelerinajul de Adio”, deoarece nu a mai efectuat altul, şi după acesta la scurt timp Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a murit.

Pe data de 9 a lunii Dhul-Hijjah pe muntele Arafat, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a ţinut predica de adio:
După ce L-a preamărit şi i-a mulţumit lui Allah Preaînaltul, a spus:

„O, voi oameni! Ascultaţi-mi cu atenţie cuvintele pentru că nu ştiu dacă ne vom mai întâlni în locul acesta peste un an! Deci ascultaţi-mă cu atenţie şi transmiteţi mai departe vorbele mele celor care azi nu au putut fi prezenţi .
O, oameni, aşa  cum considerați sfântă această lună, această zi și acest oraş, tot astfel să considerați sfântă și viața şi proprietatea fiecărui musulman. Returnaţi toate lucrurile care v-au fost încredinţate, proprietarilor lor de drept. Nu răniţi pe nimeni pentru ca nimeni dintre voi să nu fie rănit. Amintiţi-vă că într-adevăr vă veţi întoarce în faţa Domnului vostru şi veţi fi socotiţi pentru faptele voastre. Allah Preaînaltul v-a interzis camăta, prin urmare orice obligație de dobândă va trebui de acum încolo să fie ridicată.Banii desigur sunt ai voștri și vă aparțin, nici nu veți provoca și nici nu veți fi supuși nicunei nedreptăți. Allah a hotărât că nu trebuie să existe dobândă și că toată dobânda lui Abbas Ibh Al-Mutaalib va trebui prin urmare să fie ridicată. Păziţi-vă de Satana, pentru siguranţa religiei voastre. El şi-a pierdut orice speranţă de a vă ademeni să faceţi păcate mari, aşa că aveţi grijă să nu-l urmaţi în păcatele mici.
O, oameni! Este adevărat că aveţi anumite drepturi asupra soţiilor voatre, dar de asemenea, şi ele au anumite drepturi asupra voastră. Amintiţi-vă că v-aţi căsătorit cu ele cu îngăduinţa si permisiunea lui Allah.Să vă purtați bine cu femeile voastre și să fiți blânzi cu ele căci ele sunt tovarăşele voastre în viaţă şi sprijinitoarele voastre de nădejde.Și este dreptul vostru ca  ele să nu se împrietenească cu cineva cu care voi nu sunteţi de acord, la fel ca cum nu au dreptul să fie indecente.
O, oameni! Ascultaţi-mă cu atenţie! Adoraţi-l pe Allah, îndepliniţi cele cinci rugăciuni zilnice, postiţi în luna Ramadan, daţi-vă dania cu generozitate şi îndepliniţi Hajj-ul (pelerinajul) atunci când vă permiteţi. Toţi oamenii se trag din Adam şi Eva, un arab nu este superior unui ne-arab şi un ne-arab nu este superior unui arab, aşa cum nici un alb nu este superior unui negru şi nici un negru nu este superior unui alb decât în evlavie și în faptele bune. Aflați că fiecare musulman este fratele oricărui alt musulman și că toți musulmanii sunt o frăție. Nimic nu poate deține cu bună-știintă  un musulman care aparține unui alt musulman decât dacă ultimul oferă liber și voit. Deci, nu fiţi nedrepţi cu voi înşivă. Amintiţi-vă că într-o zi veţi apărea în faţa Creatorului vostru şi veţi răspunde pentru faptele voastre. Deci, aveţi grijă şi rămâneţi statornici pe calea cea dreaptă pe care v-am îndrumat şi nu vă îndepărtaţi de ea după moartea mea.
O, oameni! Nici un Profet sau Trimis nu va mai veni după mine şi nici o altă religie nu se va mai naşte. Folosiți așadar bine rațiunea voastră și înțelegeți vorbele pe care vi le transmit. Las în urma mea doua lucruri: Coranul și exemplul meu, sunnah, și dacă le urmați nu veți ratăci niciodată. Toți cei ce mă acultă va trebui să transmită cuvintele mele altora și aceia iarăși altora și poate că ultimii vor înțelege vorbele mele mai bine decât cei ce ma ascultă direct. O, Allah! Fii martorul meu, căci am propovăduit mesajul Tău oamenilor.”

Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a murit în Medina luni pe 12 Rabi’a al-Awal în al 11-lea după Hijra, fiind îngropat în acelaşi loc.

 Musulmanii au fost şocaţi de vestea morţii Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), și unii dintre companioni nici nu au crezut.

 Omar (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: „Oricine va spune că Mohammed este mort îl voi decapita!”

 Abu Bakr (Allah să fie mulţumit de el!) a recitat din cuvintele lui Allah:
Şi Mohammed nu este decât un trimis - şi au mai fost înainte de el şi alţi trimişi. Dacă el ar muri sau ar fi ucis, v-aţi întoarce voi pe călcâiele voastre? Cel care s-ar întoarce pe călcâiele lui nu i-ar aduce lui Allah nici o stricăciune. Şi Allah îi va răsplăti pe cei mulţumitori.﴿ [3:144]
Atunci când Omar (Allah să fie mulţumit de el!) a auzit acest verset a încetat să spună ceea ce spunea , deoarece a fost mereu dornic de aplicarea poruncilor lui Allah Preaînaltul.
Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a murit la vârsta de 63 ani.

Wednesday, March 20, 2013

Postesc dar nu-mi fac rugaciuneaFaptele bune nu sunt acceptate pentru cineva care nu se roaga

Al-Bukhari (520) relatat ca Buraydah a spus: Profetul lui Allah (pacea si binecuvantarea lui Allah fie asupra lui) a spus: ". Cine nu se roaga Asr (a treia rugaciune), faptele bune vor fi anulate "

Ceea ce se intelege prin "faptele bune vor fi anulate", este ca acesta nu va avea nici un beneficiu pentru el. Acest Hadith arata ca Allah subhanu wa ta3ala nu va accepta nici o fapta buna facuta de cineva care nu se roaga, deci el nu va beneficia deloc de faptele sale bune si nici o fapta buna nu va fi luata de catre Allah subhanu wa ta3ala.

Se intelege din acest hadith , ca exista doua tipuri de oameni care nu se roaga: cei care nu se roaga deloc, anulandu-si astfel toate faptele bune, şi cei care nu ofera o anumita rugaciune, intr- o zi anume, care ii anuleaza faptele bune din acea zi . Astfel, anularea tuturor faptelor bune se va intampla cu cei care parasesc toate rugaciunile si faptele bune anulate pentru o anumita zi se va intampla pentru cel care nu face o rugaciune anume.

Sheykul Ibn Uthaymeen a fost intrebat in Fatuwa Al-Siyaam exact despre postul celui care nu se roaga. El a raspuns:

"Postul de la cineva care nu se roaga nu este valabil si nu este acceptat. Deoarece el nu se roaga, este kaafir (necredincios) si apostat, pentru ca, spune Allah (interpretarea sensurilor):

"Insa daca ei se caiesc si implinesc rugaciunea [as-salat] si achita Dania [as zakat ],atunci ei sunt fratii vostri intru religie. "[Al-Tawbah 9:11]

Si Profetul (pacea si binecuvantarea lui Allah fie asupra lui) a spus: "intre oamenii care fac shirk (politeism-paganism) si kufr (necredincios),sa nu va rugati." Relatat de Muslim.

Friday, March 15, 2013

. Musulmanii sunt fundamentaliști și teroriști


               Întrebare:
               De ce cei mai mulți dintre musulmani sunt fundamentaliști și teroriști?
               Răspuns:
               Această întrebare este pusă deseori musulmanilor fie direct, fie indirect, în timpul oricăror discuții sau convorbiri în ceea ce privește religia sau problemele internaționale. Stereotipurile musulmane sunt perpetuate prin orice formă mass-media conectate cu dezinformarea în ceea ce privește religia islamică și musulmanii. În realitate astfel de dezinformare și propagandă falsă duce desori la discriminări și violențe împotriva musulmanilor. Un caz caracteristic este campania anti-musulmană a mijloacelor de informare în masă americane după explozia bombei din Oklahoma, une presa s-a grăbit să declare că în spatele acestui atac există ”conspirația Orientului Mijlociu”. Mai târziu desigur vinovatul a fost recunoscut ca fiind un militar din forțele armate americane.
               Haideți să analizăm această afirmație despre ”fundamentalism” și ”terorism”:


1.Definirea termenului ”fundamentalist”
              

Fundamentalist este omul care urmează și se alătură principiilor de bază ale unei dogme sau ale unei teorii. Pentru ca cineva să fie doctor bun, este dator să cunoască, să urmeze și să aplice principiile de bază ale medicinei. Cu alte cuvinte ar trebui să fie fundamentalist în domeniul medicinii. Ca să fie cineva un bun matematician, este dator să cunoască, să urmeze și să aplice principiile de bază ale matematicii. Va trebui să fie fundamentalist în domeniul matematicii. Ca să fie cineva un bun savant, este dator să cunoască, să urmeze și să aplice principiile de bază ale științei. Va trebui adică să fie fundamentalist în domeniul științei.

2.Nu sunt toți fundamentaliștii la fel.
              
Nimeni nu poate să-i picteze pe toți fundamentaliștii cu aceeași pensulă. Nimeni nu poate să clasifice pe toți fundamentaliștii ca fiind buni sau răi. Această clasificare a oricărui fundamentalist va depinde de domeniul sau activitatea în care este fundamentalist. Un tâlhar fundamentalist sau hoț, cauzează rău în societate și prin urmare este indezirabil. Un doctor fundamentalist, pe de altă parte, aduce beneficii societății și se va bucura de o apreciere deosebită.

3.Sunt mândru că sunt un musulman fundamentalist.
               
Eu sunt un fundamentalist musulman care. cu voia Lui Allah cunoaște, urmeză și se străduiește să aplice principiile de bază ale Islamului. Un musulman adevărat nu ezită să fie fundamentalist. Sunt mândru că sunt musulman fundamentalist pentru că cunosc că principiile de bază ale Islamului favorizează omenirea și întreaga lume. Nu există nici un principiu de bază al Islamului care să dăuneze și să se opună intereselor speciei umane în întregul său. Mulți oameni acceptă interpretările în legătură cu Islamul și consideră diferitele lui învățături ca nedrepte și necorespunzătoare. Asta se datorează cunoașterii insuficiente și greșite despre Islam. Dacă cineva cercetează complet învățăturile religiei islamice cu toată forța spiritului, nu poate să omită faptul că Islamul este plin de beneficii atât la nivel personal cât și la nivel colectiv.

4.Importanța lexicală a termenului ”fundamentalist”
              
Conform dicționarului Webster ”fundamentalismul” era o mișcare a protestanților americani care a avut loc în prima jumătate a secolului XX.  Era o reacție față de modernism, care sublinia infailibilitatea Bibliei, nu doar în ceea ce privește credința și morala, ci și ca o înscriere istorică prin excelență. A întărit credința în Biblie, considerată ca fiind cuvântul scris al lui Dumnezeu. Prin urmare, termenul fundamentalist a fost folosit inițial pentru un grup de creștini, care credeau ca Biblia era cuvântul literal al lui Dumnezeu, fără  greșeala sau eroare.
               Conform dicționarului din Oxford, “fundamentalist” înseamnă “păstrarea strictă a principiilor și dogmelor fundamentale ale fiecarei religii, in special ale celei Islamice”.
Astazi, când cineva foloseste termenul “fundamentalist”, se gândește la un Musulman ce este terorist.

5. Ce înseamnă “terorist”?
              
“Terorist” este un om ce provoacă teroare. Când un tâlhar vede un polițist este terorizat. În consecinta, termenul “terorist” este atribuit acelor persoane care provoacă teroare oamenilor obișnuiți. În realitate însă, musulmanii reprezintă sursa de pace pentru oamenii nevinovați.

6.Etichete diferite sunt puse aceleiasi persoane pentru aceeasi actiune, de ex.: “terorist” si “patriot”
             
  Înainte ca India să își declare independența față de dominația britanică,  unii luptători pentru eliberarea Indiei, care cum este și firesc, erau violenți, au fost caracterizați ca fiind teroriști, de către guvernul britanic. Aceleași persoane au fost adulate de către indieni pentru exact aceleași practici și au fost caracterizați drept “patrioți”. Așadar, două caracterizări diferite au fost date acelorași persoane pentru aceleași practici. Unul îi numește teroriști, iar altul îi numește patrioți. Toți cei ce considerau îndreptățită dominația Britaniei asupra Indiei îi considerau teroriști, în timp ce acei ce considerau că britanicii nu aveau nici un drept să guverneze India, îi considerau patrioți și luptători pentru libertate.
Prin urmare, este important ca pentru a critica pe cineva, înainte de toate să îi facă o judecată dreaptă. Trebuie să fie ascultate ambele părți ale argumentației, să fie analizată situația, și să fie luate în considerare atât cauza cât și intenția persoanei și doar atunci va fi posibil să fie judecat în consecință.

7. Islam înseamnă pace:
             
  Cuvântul Islam provine din rădăcina cuvântului arab „salaam” care înseamnă pace. Este vorba de religia păcii, ale cărei principii de bază învață pe credincioși să păstreze și să promoveze pacea în toată lumea.
               Astfel, fiecare Musulman va trebui să fie fundamentalist, adică să urmeze principiile de bază ale Religiei Păcii, Islamul. Va trebui să fie terorist doar pentru elementele antisociale, în ideea promovării păcii și dreptății în societate.

Răbdarea de dragul Lui Allah


Ar trebui să avem răbdare de dragul lui Allah, sperând în răsplata Lui și temându-ne de pedeapsa Lui. Răbdarea de dragul lui Allah are un grad mai mare decât răbdarea, cu ajutorul lui Allah. Răbdarea cu ajutorul lui Allah, este atunci când o persoană își dă seama că ea însăși nu are răbdare și nici o putere să-o aibă de unul singur. Acest lucru se datorează faptului că răbdarea de dragul lui Allah este legată de faptul că ne dăm seama că El este Illah (Dumnezeul, cel căruia ne închinăm ), ceea ce face răbdarea noastră o formă de cult, în timp ce răbdarea de ajutorul Său este legată de El, fiind Rabb (Domnul , Sustinatorul) și  solicităm ajutorul Lui. Închinarea este scopul final, întrucât solicităm ajutor, este un mijloc pentru atingerea unui scop.

Răbdarea cu ajutorul Lui este comună atât pentru credincioși și necredincioși, buni și răi, deopotrivă, în timp ce răbdarea de dragul Lui este calea Mesagerilor, Profeților și credincioșilor adevărați, fie ca Allah să aibă milă de ei toți. Răbdarea de dragul Lui înseamnă să ne rugăm lui Allah, în timp ce a avea răbdare cu ajutorul Lui se poate referi la aspecte care Îi plac sau Îi displac.

Răbdarea în ascultarea poruncilor lui Allah și abținerea de la ceea ce El a interzis este mai mare decât răbdarea în a accepta hotărârea lui Allah, pentru că răbdarea implicată  ascultare și vine prin alegere, dar răbdarea ce implicată  acceptarea hotărârii Sale este impusă unei persoane. Răbdarea în acceptarea hotărârii  Lui Allah este atunci când ne dăm seama că este doar Allah cel care controlează toate mișcările din univers, astfel încât trebuie să acceptăm cu răbdare hotărâri Lui , indiferent dacă aceasta înseamnă ușurință sau greutăți pentru noi. Și toată puterea și tăria vine de la Allah.

Wednesday, March 13, 2013

Hijabul, (vălul) femeilor


                 Întrebare:
               De ce Islamul subapreciază femeile, ținându-le în spatele vălului?
               Răspuns:
               Poziția femeii în Islam este foarte des ținta atacurilor în mijloacele de informare în masă ale lumii. Hijabul sau ținuta islamică este prezentată de mulți ca exemplu al ”supunerii” femeilor în cadrul legii islamice. Înainte de a analiza motivul pentru care religia recomandă hijabul, haideți să studiem întâi poziția femeilor în societațile de dinainte de venirea islamului.

1. În trecut femeile erau subapreciate și erau folosite ca obiecte ale plăcerii.
               Următoarele exemple din istorie, dovedesc consistent faptul că poziția femeilor în civilizațiile dinainte era atât de degradată încât erau lipsite de demnitate umană elementară.
a. Civilizația Babiloniană:
               Femeile erau defavorizate și erau lipsite de toate drepturile care decurg din dreptul babilobian. Dacă un bărbat ucidea o femeie, în loc să fie pedepsit el însuși, era condamnată soția lui la pedeapsa cu moartea.
b. Civilizația greacă:
               Civilizația greacă este considerată cea mai glorioasă dintre toate civilizațiile antice. În cadrul acestui foarte ”glorios” regim, femeile erau lipsite de toate drepturile și erau defavorizate. În mitologia greacă o femeie fantastică numită Pandora, reprezenta motivul principal al nefericirii oamenilor. Grecii subestimau femeile și le considerau subordonate bărbaților. Cu toate că puritatea femeilor era de valoare și femeile se bucurau de mare apreciere, grecii mai târziu erau dominați de egoismul lor și de perversiunile lor sexuale. Astfel prostituția a devenit practică obișnuită pentru toate clasele societății grecești.
c. Civilizația Romana
               Când civilizația Romana era la apogeul gloriei sale, bărbatul avea dreptul chiar să ia și viața soției lui. Prostituția și nudismul erau obișnuite printre romani.
d. Cultura egipteană:
               Egiptenii considerau femeile simbolul răului și semnul diavolului.
e. Arabia preislamica:
               Înainte ca Islamul să se întindă în Arabia, arabii subapreciau femeile și foarte des îngropau de vii pruncii feminini, imediat după nașterea lor.

2.Islamul a ridicat femeile, le-a dat egalitate și așteaptă de la ele să-și păstreze poziția lor.
              

Islamul a ridicat poziția femeilor și le-a oferit drepturi de valoare cu 1400 de ani în urmă. Islamul așteaptă de la femei ca să își păstreze locurile.
Hijabul pentru bărbați
               De obicei oamenii discută despre hijab considerând că este o problemă a femeilor. Însă în Sfântul Coran Allah se referă întâi la hijab pentru bărbați și apoi pentru femei. Coranul spune În Sura An-Nur:
<< Spune dreptcredincioșilor să-și plece privirile lor și să-și păzească pudoarea lor! Aceasta este mai curat pentru ei. Allah, doară, este Bineștiutor [Khabir] a ceea ce fac ei.>> [ Coran, sura 24: 30]
               Dacă un bărbat privind o femeie se gândește in mod nerușinat și obraznic ,atunci este dator să coboare privirea.
Voalul pentru femei
               Versetele de mai jos din Sura An-Nur spun :
<< Și spune dreptcredincioaselor să-și plece privirile lor și să-și păzească pudoarea lor, să nu-și arate gătelile lor, afară de ceea ce este pe dinafară, și să-și coboare vălurile peste piepturile lor! Și să nu-și arate frumusețea lor decât înaintea soților, sau a părinților lor, sau a părinților soților lor, sau a fiilor lor...>> [Coran, sura 24: 31]

3. Șase criterii ale hijabului
               
Conform Coranului și sunnei, există șase criterii de bază pentru a analiza chestiunea hijabului:
                Suprafața:
Primul criteriu se referă la suprafața corpului care trebuie acoperită. Aici există o diferență între bărbați și femei. La bărbat este obligatoriu să-și acopere corpul cel puțin de la buric până la genunchi. La femei suprafața pe care trebuie să o acopere în mod obligatoriu este tot corpul, în afară de față și mâinile până la încheietură. Dacă doresc, pot să-și acopere chiar și aceste părți ale corpului. Unii predicatori islamici insistă că fața și mâinile trebuie acoperite în mod obligatoriu de hijab.
                Toate celelalte cinci criterii sunt aceleași și pentru bărbați și pentru femei.
2. Hainele trebuie să fie lejere și să nu dezvăluie forma corpului.
3.Hainele nu trebuie să fie transparente, astfel încât să vadă cineva prin acestea.
4.Hainele nu trebuie să fie așa de strălucitoare încât să atragă sexul opus.
5.Hainele nu trebuie să semene cu acelea ale sexului opus.
6.Hainele nu trebuie să semene cu acelea ale necredincioșilor, adică nu trebuie să poarte haine cu însemne sau simboluri ale religiilor necredincioșilor.

4. Hijabul cuprinde printre altele decența și comportamentul
               
Hijabul pe lângă cele șase criterii de îmbrăcăminte la care ne-am referit, scoate în evidență de asemeni și decența, comportamentul, atitudinea și intențiile unei persoane. O persoană care pur și simplu respectă criteriile de îmbrăcăminte ale hijabului, păstrează obiceiul hijabului.Hijabul ca îmbrăcăminte trebuie să fie însoțit de hijab al ochilor, hijab al inimii, hijab al gândurilor cât și hijab al intenției. Cuprinde de asemeni felul cum cineva merge, felul în care vorbește, se comportă, etc.

5. Folosirea hijabului previne hărțuirea
               
Motivul pentru care hijabul este impus femeilor este redat de Coran prin următoarele versete din sura Al –Ahzab:
 << O, Profetule! Spune soațelor tale și copilelor tale și femeilor Dreptcredincioșilor să se învelească în jilbaburile lor, căci astfel vor fi mai bine distinse să fie cunoscute și să nu li se pricinuiască necazuri! Allah este Iertător, Îndurător [Ghafur, Rahim].>> [Coran, sura 33:59 ]
               Coranul spune că hijabul este impus femeilor astfel încât să fie recunoscută decența lor și să fie protejate de abuzuri.

6. Exemplul surorilor gemene
               
Să presupunem că două surori, care sunt gemene și care sunt la fel de frumoase, se plimbă pe stradă. Una dintre acestea poartă vălul islamic  hijab, adică are tot corpul ei acoperit, în afară de față și mâini până la încheieturi. Cealaltă poartă haine vestice, o fustă mini sau șort. Chiar la colț stă un huligan sau aventurier așteptându-și victima să o hărțuiască, adică vreo fată. Pe care o va deranja? Pe cea cu hijab-ul islamic sau pe cea cu șort sau mini? Bineînțeles că o va deranja pe fata care poartă fustă sau mini. Acest fel de îmbrăcăminte provoacă indirect sexul opus în a le deraja și hărțui. Așadar Coranul, pe bună dreptate, spune că hijabul protejează femeile de hărțuire.

7. Pedeapsa cu moartea pentru violatori
              
Conform legislației islamice Sharia, un bărbat care a fost acuzat de violul unei femei este condamnat la pedeapsa cu moartea. Mulți sunt surprinși de această pedeapsă dură. Unii spun că islamul este o religie barbară și nemiloasă! Am pus o întrebare simplă la sute de bărbați nemusulmani.Să presupunem că Doamne-ferește cineva violează pe femeia voastră, pe mama voastră sau pe sora voastră. Dumnevoastră sunteți judecătorul și violatorul este în fața dumneavoastră. Cum l-ați pedepsi? Toți au declarat că l-ar fi condamnat la moarte. Unii au ajuns chiar până la a spune că l-ar fi torturat până la moarte. Câți au fost întrebați dacă cineva le-ar fi violat soția sau pe mama lor, ce ar fi făcut,au răspuns că ar fi vrut să-l omoare. Dar dacă aceeași crimă ar fi făcută soției sau fiicei altuia, ei consideră această pedeapsă cu moartea, un act barbar. De ce ar trebui să existe două măsuri și două situații?

8. Societatea vestică, pe nedrept consideră că femeile sunt superioare
             
  Poziția vestică cu privire la libertățile femeilor nu este decât o formă acoperită a expoatării corpului lor, degradarea sufletului lor și privarea lor de valoare. Societatea vestică susține că femeile au o poziție proeminentă. Dimpotrivă, în realitate  le-au degradat atribuindu-le calitatea de amante –concubine și fluturași ai societății care sunt doar unelte în mâinile celor ce caută satisfacție și plăcere sexuală. Și toate acestea ascunse în spatele ecranului colorat al artei și civilizației.

9. Statele Unite prezintă un procent înalt de violuri
               
Statele Unite ale Americii sunt considerate dintre cele mai avansate țări ale lumii. Reprezintă de asemeni și cele mai înalte procente de viol față de oricare alte tări din lume. Conform unui raport al FBI în anul 1990 erau comise zilnic în medie 1756 de violuri doar în SUA. În continuare un alt raport spune că în SUA se înregistrează în medie 1900 focare de viol zilnic. Nu se fac însă referiri la anul în care s-au întâmplat acestea. Se poate să fie 1992 sau 1993. Se poate ca americanii să fi devenit mai îndrăzneți în anii următori.
               Să analizăm acum cazurile în care hijabul islamic este instituit în America. De fiecare dată când un bărbat privește o femeie și în mintea lui se naște un gând nerușinat și obraznic își coboară privirea. De asemeni fiecare femeie poartă hijabul islamic și are tot corpul acoperit în afară de față și mâini până la încheieturi. Luând în considerare toate acestea și faptul că cel ce comite viol este condamnat la moarte, vă întreb așadar gândindu-vă la un astfel de scenariu , procentul de violuri din America va crește, va rămâne la fel sau va scădea?

10.Aplicarea legislației islamice, Sharia va limita procentul de violuri
               
Cu cât mai repede va fi aplicată Sharia islamică cu atât mai repede se vor ivi și rezultatele pozitive. Dacă sharia islamică va fi aplicată oriunde în lume, fie în America, fie în Europa, societatea va functiona mai bine. Hijabul nu degradeză femeia ci o înalță și în paralel îi protejează decența și puritatea ei. 

traducere dupa ~"Răspunsuri la întrebările frecvente ale non-musulmanilor despre Islam" de
       Zakir Nayk

Predica unui muribund


Trăia odată în Basrah un profund și spiritual adorator , căruia îi era frică de Ziua de Apoi atât de tare că aceasta i-a cauzat o cădere psihică, iar plânsul lui constant l-a făcut slab și bolnav. Când era pe patul de moarte, familia sa s-a adunat în jurul lui și a început să plângă.
” Ajută-mă să stau ridicat”. Spuse el, adresându-se întâi tatălui său: 
” O, tatăl meu, ce te face să plângi?”
”Fiul meu”, începu tatăl său, 
”Mi-am amintit că te voi pierde și voi fi singur după ce ai să mori. ”
Adoratorul întoarse apoi privirea spre mama lui și spuse:
 ” O, mama mea, ce te face să plângi?„
” Plâng pentru că în curând voi gusta amărăciunea de a te pierde ”, a spus ea.
El s-a întors către sora sa și a întrebat-o :
”ce te face să plângi? ”
”Pentru că în curând voi pierde bunătatea ta și va trebui să depind de alții când voi avea nevoie de ajutor.” a spus ea .
La final s-a întors către copii săi și i-a întrebat:
 ”Ce te face să plângi?”
”Perspectiva unei vieți umilitoare de orfan  după ce tu vei muri”, au răspuns ei. Acum a fost rândul lui să plângă.
 ”Și ce te face pe tine să plângi? ” fiecare a întrebat.
”Plâng pentru că am văzut pe fiecare că plânge pentru el însuși iar nu pentru mine, a spus el. Nu este niciunul printre voi care să plângă mult timp pentru călătoria lungă în care sunt gata să plec și pentru câteva fapte (sper că bune ) pe care le am pentru aceasta? Există printre voi vreunul care plânge pentru că voi fi culcat în mizerie? Există printre voi vreunul care să plângă pentru că eu voi fi tras la răspundere (și poate voi îndura pedeapsa ) ? Există printre voi cineva care plânge pentru că voi sta în fața Domnului tuturor celor care există  (pentru a aștepta sentința)”?
Apoi el și-a întors fața, iar când ei au încercat să-l miște , au realizat că el deja murise.


Soursa: Al-Mawa’iz Wal Majalis

Saturday, March 9, 2013

Poligamia in Islam
Întrebare: 

De ce conform Islamului, unui bărbat îi este permis să aibă mai mult de o femeie?Adică de ce Islamul permite poligamia?

Răspuns:

1 Definirea poligamiei:

Prin termenul poligamie, înțelegem când un om are mai mulți/e soți/i . Poligamia poate să fie de două feluri. Un fel al poligamiei este când un bărbat se căsătorește cu mai mult de o femeie, în timp ce celălalt fel este poliandria,atunci când o femeie se căsătorește cu mai mult de un bărbat. În Islam ,poligamia care se referă la bărbați este permisă în mod limitat, în timp ce poliandria este total interzisă. Acum să ne întoarcem la întrebarea noastră inițială: "De ce unui bărbat îi este permis să aibă mai mult de o soție?"

2 Coranul este singura scriere religioasă a lumii care prevede: "Să vă căsătoriți numai cu una"


Coranul este singura carte religioasă pe pământ care conține fraza "să vă căsătoriți numai cu una". Nu există altă carte religioasă care să îndrume bărbații să aibă doar o singură soție. În niciuna din alte scrieri religioase, fie că e vorba de Vede, fie de Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita, Talmud, sau Biblia, nu este prevăzută vreo limită a numărului de soții. Conform acestor scripturi, fiecare are posibilitatea să se căsătorească de câte ori vrea. Doar mai târziu preoții hinduiști și biserica creștină au limitat numărul de soții la una.

Mulți lideri religioși hinduiși aveau, conform scrierilor lor, multe soții. RegeleDasharatha, tatăl lui Rama, a avut mai mult de o soție. Krishna a avut și acesta mai multe soții.

În timpurile străvechi le era permis bărbaților creștini să aibă oricâte soții doresc, deoarece Biblia nu pune vreo limită a numărului de soții. Doar cu câteva secole în urmă Biserica a limitat numărul de soții la una singură.

Poligamia este permisă în iudaism. Conform Bibliei, Abraham a avut trei soții, în timp ce Solomon, sute de soții. Regimul poligamiei a continuat până când rabinul Gershom ben Yehudah (960-130, d.Hr) a emis un decret împotriva ei.Comunitățile evreești sephardice care trăiau în țări musulmane, au continuat regimul poligamiei până în 1950, până când șeful rabin al Israelului a propus interdicția căsătoriei cu mai mult de o femeie.

(*Notă interesantă: Conform recesământului din 1975, în India, hinduiștii erau mai poligamici decât musulmanii. Expunerea Comisiei Pentru Poziția Femeii în Islam, care a fost publicată în 1975 arată în paginile 66/67, că procentul poligamiei între anii 1951/1961 era de 5,06% la hinuiști și doar4, 31% la musulmani. Conform legislației indiene numai bărbații musulmani au voie să aibe mai mult de o soție. Este ilegal pentru oricare bărbat non-musulman din India să aibă mai mult de o femeie. Însă cu toate că este ilegal, hindușii au mai multe soții în comparație cu musulmanii. Mai demult nu exista nici o limită chiar și printre bărbații hinduși în ceea ce privește numărul permis de soții. Numai în 1954, an în care a fost votată legea respectivă, în ce privește căsătoria hinduiștilor s-a declarat ca ilegal pentru un hinduist să aibă mai mult de o femeie. Deocamdată legislația indiană este aceea care limitează pe hinduist în a avea mai mult de o soție și nu scrierile hinduiste. 

Să analizăm însă acum de ce Islamul permite unui bărbat să aibă mai mult de o femeie.

3. Coranul permite poligamia limitată

Așa cum am menționat, Coranul este singura carte religioasă pe pământ care spune să ne căsătorim numai cu una. Însemnătatea acestei fraze se găsește în următorul verset al Sfântului Coran:

<< Iar dacă vă temeți că veți fi nedrepți cu orfanii,luați de soții pe acelea care vă plac dintre femei - două, trei sau patru, dar dacă vă temeți că nu veți fi drepți [cu ele], atunci [luați] una singură>> 

[Coran, sura 4:3 ] 

Înaintede revelația Coranului, nu exista o limită maximă în poligamie, însemnând că bărbații puteau să aibă zeci de soții, unii chiar și sute. Islamul stabileșteca limită maximă patru femei. Islamul permite unui bărbat să se căsătorească cu două, trei sau patru femei, numai cu condiția că va fi drept cu ele. În același capitol adică sura An- Nisa, versetul 129 se spune :

<< Nu veți putea să vă purtați întocmai la fel cu [toate]soațele, chiar dacă ați voi cu tot dinadinsul.>> [Coran, sura 4:129] 

Prin urmare poligamia nu este regulă ci excepție. Mulți au concepția greșită că este obligatoriu pentru un bărbat musulman să aibă mai mult de o soție.

În general Islamul distinge cinci categorii despre câte sunt permise și câte sunt interzise:

1. fard –obligatoriu sau necesar

2. mustahab- recomandate sau încurajate

3. mubah- acceptabil sau permis

4. makruh- nu este recomandat sau nu este încurajat

5. haraam-interzis sau nepermis

Poligamia este cuprinsă în categoria de mijloc a lucrurilor care sunt permise. Nu se poate spune că un musulman care are două, trei sau patru femei, este un musulman mai bun decât unul care are doar o singură femeie.

4. Media de viață a femeilor este mai mare decât cea abărbaților

În mod natural masculii și femelele se nasc în proporție aproximativ identică. Însă un copil de gen feminin are sistemul imunitar mai bun decât decât un copil de gen masculin. Un copil de gen feminin poate să lupte împotriva microbilor și bolilor mai bine decât un copil de gen masculin. Din acest motiv în timpul copilăriei, procentul mortalității copiilor de gen masculin este mai mare decât cel feminin.

În timpul războaielor își pierd viața mai mulți bărbați decât femei. De asemeni mai mulți bărbați comparativ cu femeile își găsesc moartea datorită accidentelor și bolilor. Media de viață a femeilor este mai mare decât a bărbaților și în orice clipă în toată lumea întâlnim mai multe văduve decât văduvi.

5. Populația masculină din India este mai mare decât a femeilor din cauza mortalității embrionilor feminini și a prunc-uciderii feminine.

India este una dintre puținele țări în care,populația feminină este mai mică decât cea masculină. Asta se datorează procentului mare de femei care sunt omorâte la vârstă fragedă și a faptului că mai mult de un milion de embrioni feminini sunt extirpați în fiecare an în această țară, odată ce a fost cunoscut genul fătului. Dacă acest obicei hidos ar fi fost oprit, atunci India ar fi avut mai multe femei decât bărbați. 

6.Populația feminină la nivel mondial este mai mare decăt cea masculină

În Statele Unite, femeile depășesc numeric bărbații cu aproximativ 7.8 milioane. Numai în New York, există un milion de femei mai mult față de bărbați și din populația masculină, o treime sunt homosexuali, adică sodomiști. În StateleUnite per total există mai mult de 25 de milioane de homosexuali. Aceasta înseamnă că acești bărbați nu doresc să se căsătorească cu femei. MareaBritanie are cu 4 milioane de femei mai multe decât bărbați, Germania cu 5 milioane mai multe femei în comparație cu bărbații și Rusia cu 9 milioane mai multe femei decât bărbați. Numai Allah știe câte milioane de femei există în toată lumea, mai multe în comparație cu bărbații.

7. Să limitezi pe fiecare bărbat în a avea numai o femeie,nu este practic


Chiar dacă fiecare bărbat s-ar fi căsătorit cu o femeie, ar fi existat oricum mai mult de 30 de milioane de femei in Statele Unite care n-ar fi avut posibilitatea să găsească un soț (având în vedere că America are 25 de milioanede homosexuali ). Ar fi existat cu 4 milioane mai multe femei in Marea Britanie, 5 milioane în Germania și 9 milioane de femei în Rusia singure care nu ar fi fost în măsura de a-și găsi un soț. 

Să presupunem că se întâmplă ca sora mea să fie una din femeile nemăritate ce trăiesc în America sau se întâmplă să fie sora dumneavoastră una din femeile nemăritate ale Americii. Îi rămân doar două alternative: ori să se căsătorească cu un bărbat ce deja are o soție sau să devină "proprietate publică ".Nu există altă soluție. Toate acelea care sunt pure și decente vor fi alese primele. Cele mai multe femei nu ar dori să-și împartă bărbatul cu altă femeie. Dar în Islam,când situația este considerată a fi o necesitate reală, atunci femeile musulmane, urmându-și credința ar putea să sufere o mică pierdere personală și astfel să evite o pierdere mai mare cum ar fi să devină celelalte surori musulmane o "proprietate publică ".

8. Căsătoria cu un bărbat căsătorit este de preferat decăt adeveni "proprietate publică " 

În societatea vestică este obișnuit pentru un bărbat să aibă amante sau multiple relații extra-conjugale. În acest caz însă ajunge să aibe o viață josnică și lipsită de sigurață. Aceeași societate însă nu poate să accepte ca un bărbat să aibă mai mult de o soție, cu toate că în acest caz, femeile își păstrează intimitatea și poziția lor onorabilă în societate și urmeză o viață în siguranță.

Prin urmare, conform celor de mai sus, singurele opțiuni care rămân femeilor ce nu pot să-și găsească un soț, sunt :fie căsătoria cu un bărbat deja căsătorit, fie să devină "proprietate publică". Islamul preferă să ofere femeilor o poziție onorabilă permițându-le prima variantă și interzicându-le pe cea de-a doua.Există și multe alte motive pentru care Islamul permite poligamia limitată, dar cel mai important este protecția decenței femeilor.

Sunday, March 3, 2013

Musulmanii se închină la Kaabah ?
               Întrebare:
               Din moment ce Islamul este împotriva idolatriei, de ce musulmanii adoră și se închină la Kaabah în timpul rugăciunii lor?
               Răspuns:
               Kaabah este ”qibla”, adică direcția spre care se întorc musulmanii în timpul rugăciunilor lor. Merită să fie notat faptul că chiar dacă musulmanii se întorc către Kaabah, în timpul rugăciunii lor, nu adoră Kaabah. Musulmanii nu adoră și nu se închină nimănui altul în afară doar de Allah. Se spune în sura :Al-Baqara:
<< Noi vedem deseori îndreptarea feței tale către cer. Să te îndreptăm către o Qibla care-ți va plăcea. Așadar, îndreaptă-ți fața spre Moscheea cea Sfântă! Și oriunde ați fi, îndreptați fețele voastre către ea! >> [ Coran, sura 2:144 ]
1. Islamul crede în încurajarea unității
               De exemplu dacă musulmanii vor să facă ”salah” (rugăciunea) este foarte probabil ca unii să dorească să fie îndreptați către nord, în timp ce unii să se orienteze spre sud. În ideea de a fi uniți toți musulmanii în adorarea Lui Dumnezeu cel Unic și Adevărat, sunt chemați oriunde s-ar afla să se întoarcă într-o singură direcție, adică spre Kaabah. Așadar, dacă unii trăiesc în vestul Kaabei, se vor orienta către est, iar dacă trăiesc la est de Kaabah se vor întoarce către vest.
2. Kabbah se află în centrul hărții lumii
               Musulmanii au fost primii oamnei care au desenat harta lumii. Au făcut-o în așa fel încât sudul să fie în sus și nordul în jos. Kaabah se afla în centru. Mai târziu cartografii vestici au desenat harta invers, cu nordul spre sus și sudul în jos. Cu toate acestea, Kaabah se află iarăși în centrul hărții lumii.
3. Tawaf (înconjurul) Kaabei indicând Singurul și Unicul Dumnezeu.
               Când musulmanii merg la Al Masjid al Haram (casa sfântă) în Mekkah, ei fac tawaf procesiunea în jurul Kaabei. Această practică simbolizează credința și adorarea Dumnezeului Unic, deoarece așa cum orice cerc are un centru, tot așa exisă doar un singur Dumnezeu demn de adorare.
4. Cuvântul lui Omar,(Allah să fie mulțumit de el )
În legătură cu piatra neagră (Al Hakr Al -Aswad) există o frază atribuită ilustrului companion al Profetului Muhammad (sallallahu alleihi wa salam ) ,Omar (Allah să fie mulțumit de el). Conform Sahih Bukhari volumul 2 cartea ”Hajj” cap. 56, nr. 675, Omar (Allah să fie mulțumit de el) a spus: ” Știu că ești doar o piatră și că nu poți să aduci beneficii și nici să faci rău. Dacă nu l-aș fi văzut pe Profet (sallallahu alleihy wa salam) să te sărute, nu te-aș fi sărutat niciodată.
5. Lumea stătea pe Kaabah spunând adhanul (chemarea la rugăciune)
               În timpul Profetului, oamenii stăteau pe Kaabah, spunând adhanul (chemarea la rugăciune). Poate cineva să pună următoarea întrebare celor ce susțin că musulmanii adoră Kaabah: ” ce idolatru stă pe idolul adorat?”