Islam House

Monday, April 8, 2013

A fost Islamul extins cu sabia?


Întrebare:

            Cum este posibil ca Islamul să fie numit Religia păcii, când s-a extins cu sabia?
          
 Răspuns:
             Este vorba de reclamaţia unor nemusulmani, cum că Islamul n-ar fi avut milioane de susţinători în toată lumea dacă nu ar fi fost extins prin violenţă. Următoarele argumente vor face clar faptul că forţa înnăscută a adevărului, a cuvântului și a logicii sunt motivul extinderii rapide a Islamului și nu violenţa.


1.Islam înseamnă pace
             Termenul de «Islam» provine din rădăcina cuvântului «salaam», care înseamnă pace. Înseamă, de asemeni, supunerea în faţa Voinţei lui Allah Preaînaltul. Prin urmare, Islamul este Religia păcii, care este obţinută prin supunerea voinţei proprii Voinţei Înaltului Creator, Allah.

2.Uneori violenţa trebuie folosită pentru păstrarea păcii
           Nu fiecare entitate umană din această lume este în favoarea păstrării păcii și armoniei. Există mulţi care o vor tulbura pentru propriile lor interese.Uneori, violenţa trebuie folosită pentru întreţinerea păcii. Exact pentru acest motiv avem poliţia, care folosește violenţa împotriva rău-făcătorilor și a elementelor anti-sociale, cu scopul de a întreţine pacea în ţară. Islamul promovează pacea. În paralel, Islamul îi îndeamnă pe adepţii săi să lupte pentru combaterea oricărui fel de asuprire. Lupta împotriva asupririi poate uneori să necesite uzul violenţei. În Islam, violenţa poate fi folosită numai pentru promovarea păcii și dreptăţii.

3.Părerea istoricului De Lacy O’Leary
            Cel mai bun răspuns în ipoteza greșită conform căreia Islamul s-a extins prin violenţă este dat de către ilustrul istoric De Lacy O’Leary, în cartea sa, Islamul la răscruce:
„Istoria este clară, și anume mitul musulmanilor fanatici care bântuie lumea și impun Islamul prin sabie naţiunilor cucerite, este unul dintre cele mai ilogice mituri pe care istoricii le-au repetat vreodată.”

4. Musulmanii au dominat Spania pentru 800 de ani
           Musulmanii au dominat Spania pentru aproximativ 800 de ani. Nu au folosit niciodată violenţa pentru a-i obliga pe oameni să se schimbe. Mai târziu, cruciaţii creștini au venit în Spania și i-au anihilat pe musulmani. Nu exista niciun musulman în Spania care ar fi putut să spună deschis «Adhan-ul», chemarea la rugăciune.

5. 14 milioane de arabi sunt creștini copţi
            Musulmanii erau stăpânitorii Arabiei de peste 1400 de ani. Pentru câţiva ani, au condus britanicii și pentru alţi câţiva ani francezii. În general, musulmanii au guvernat Arabia pentru 1400 de ani. Totuși, astăzi există 14 milioane de arabi care sunt creștini copţi, deci creștini de generaţii. Dacă musulmanii ar fi folosit sabia, nu ar fi existat niciun arab care să rămână creștin.

6. Mai mult de 80% din nemusulmani sunt în India
            Musulmanii au dominat India pentru aproximativ 1000 de ani. Dacă ar fi vrut, ar fi avut puterea să îi  îndrepte pe toţi nemusulmanii Indiei spre Islam. Astăzi, mai mult de 80% din populaţia Indiei este  nemusulmană. Toţi acești indieni nemusulmani de astăzi mărturisesc că Islamul nu s-a extins cu sabia.

7. Indinezia și Malaezia
            Indonezia este ţara cu cel mai mare număr de musulmani din lume. Majoritatea oamenilor din Malaezia sunt musulmani. Poate cineva să întrebe: „Care armată musulmană a mers în Indonezia și Malaezia?” Răspunsul este că nu a existat nicio armată musulmană care a mers acolo!

8. Coasta estică a Africii
            La fel, Islamul s-a extins cu repeziciune și pe coasta estică a Africii. Dacă Islamul s-a  extins cu sabia, cineva ar putea să întrebe iarăși: „Ce armată musulmană a fost pe coasta estică a Africii?”

9. Thomas Carlyle
            Vestitul istoric, Thomas Carlyle, în cartea sa Eroii și adorarea eroilor se referă la această absurditate în legătură cu extinderea Islamului:
„Sabia într-adevăr, dar unde veţi lua sabia voastră? Fiecare părere nouă, la începutul ei, reprezintă exact minoritatea unuia. Există în mintea unui singur om. Locuiește încă acolo. Un singur om din toată lumea o crede, există un singur om, faţă de toţi ceilalţi oameni. Faptul că ia o sabie și încearcă cu ajutorul ei să o propage, va face desigur puţine pentru el. Trebuie să vă luaţi sabia! În general, un lucru se va propagă de la sine, într-un fel sau altul.”

10. Nu! contrângerii în Religie!
           Cu ce sabie s-a extins Islamul? Chiar dacă musulmanii ar fi avut-o, n-ar fi putut să o folosescă pentru a propaga Islamu, întrucât Coranul spune în versetul de mai jos:
„Nu este silire la credinţă! Răzvedită este deosebirea dintre calea cea dreaptă și rătăcire...” [Coran, 2:256]

11. Sabia raţiunii
            Islamul este sabia raţiunii, care domină inimile și mintea oamenilor. Coranul spune în Sura An-Nahl:
„Cheamă la calea Domnului tău cu înţelepciune și bună îndemnare și discută cu ei cum e mai frumos!” [Coran, 16:125]

12. Creșterea religiilor la nivel mondial din anul 1934 şi până în 1984
            Un articol din Almanah,  editat în anul 1986, a publicat datele statistice ale creșterii procentului principalelor religii ale lumii de-a lungul jumătăţii de secol 1934-1984. Articolul acesta a fost publicat de asemeni și în revista The Plain Truth. În vârf, se afla Religia Islamică, care a crescut cu 235%,  în timp ce creștinismul a avut o creștere de doar 47%. Poate să se întrebe cineva: „Ce război s-a desfășurat în acest secol, prin care milioane de oameni s-au convertit la Religia Islamică?”

13. Islamul este Religia care s-a dezvoltat cel mai repede în America și Europa
            Astăzi, Religia cu cea mai rapidă dezvoltare în America este Islamul. Același lucru este valabil și pentru Europa. Ce sabie forţează oamenii din Vest să primească Islamul într-un procent așa de mare?

14. Dr. Joseph Adam Pearson
            Dr. Josef Adam Pearson relatează:
„Oamenii care sunt neliniștiţi că armele nucleare se vor afla într-o zi în mâinile arabilor, sunt incapabili să conștientizeze că bomba Islamică a căzut deja, a căzut în ziua în care s-a născut Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).”


2 comments: