Islam House

Sunday, April 14, 2013

Dieta nonvegetariană îi face pe musulmani violenţi


Întrebare:
           Ştiinţa susţine că ceea ce mâncăm influenţează comportamentul nostru. Atunci, de ce Religia Islamică pemite musulmanilor să consume alimente animale odată ce consumul acestora ar putea face un om violent și sălbatic?
              
Răspuns:
1.      Este permis consumul numai a animalelor ierbivore
            Sunt de acord cu părerea că ceea ce mâncăm influenţează comportamentul nostru. Acesta este unul dintre motivele pentru care Islamul interzice consumul animalelor carnivore, precum leul, tigrul, leopardul și altele pentru că sunt violente și sălbatice. Consumul cărnii acestor animale probabil ar putea face un om violent și sălbatic. Religia Islamică permite doar consumul animaleloir ierbivore precum vaca, capra, oaia ș.a, care sunt blânde și ascultătoare.

2. Coranul spune că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  interzice ceea ce este rău:
Coranul cel Glorios spune:
„(Profetul) El le poruncește ceea ce este bine și-i oprește de la ceea ce este urât, le îngăduie lor Bunătăţile și le oprește lor pe cele necurate și-i ușurează pe ei de povara lor și de lanţurile care au fost asupra lor.”  [Coran, 7:157]
„Ceea ce vă dăruiește Trimisul primiţi, iar cele de la care vă oprește, de la acelea opriţi-vă...” [Coran, 59:7]
Pentru un musulman, spusele Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) sunt de ajuns ca să îl convingă că Allah Preaînaltul nu dorește ca oamenii să consume anumite feluri de carne, în schimb pemite alte feluri.

3. Cuvântul (hadith) Profetului Muhammad (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  interzice consumul animalelor carnivore
           Conform cuvintelor autentice ale Profetului (ahadith), narate în cărţi de ahadith precum Sahih Bukhari și Sahih Muslim, inclusiv cuvântul «hadith» raportat de Ibn Abbas în Sahih Muslim, în cartea vânatului și sacrificării, hadith nr. 4752 și Sunnan Ibn Majah, capitolul 13, hadith nr. 3232-3234, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), a interzis consumul următoarelor:
a. Animale sălbatice cu canini, adică consumul cărnii animalelor carnivore. Acestea sunt animale ce aparţin familiei pisicii, precum leul, tigrul,pisica, câinele, lupul, hiena, etc.
b. Unele rozătoare precum: șoareci, șobolani, iepuri cu gheare, etc.
c. Unele târâtoare precum șerpi, aligatori, etc.
d. Păsări răpitoare cu gheare ascuţite precum: vulturi, ciori, cucuvele, ulii etc.
            Nu există nicio dovadă știinţifică prin care să se arate indubitabil faptul că a consuma alimente animale face pe cineva violent.

No comments:

Post a Comment