Islam House

Sunday, April 14, 2013

Poliandria

Întrebare:
           Dacă unui bărbat îi este permis să aibă mai mult de o soţie, atunci de ce Islamul interzice unei femei să aibă mai mult de un soţ?
              
Răspuns:
           Mulţi oameni, printre care și unii musulmani, se îndoiesc de logica ce permite bărbaţilor musulmani să aibă mai mult de o soţie, în timp ce acest „drept” nu le este recunoscut şi  femeilor.
Permiteţi-mi mai întâi să declar în mod expres că întemeierea unei societăţi Islamice constă din dreptate și egalitate. Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) i-a creat pe bărbaţi și pe femei ca fiind egali, dar cu posibilităţi și responsabilităţi diferite. Bărbaţii și femeile se deosebesc atât din punct de vedere psihologic, cât și fiziologic. Rolurile și responsabilităţile lor sunt diferite. Bărbaţii și femeile sunt egali în Islam, dar nu și identici.
În Sura An-Nisa, al patrulea capitol al Coranului cel Nobil, în verstele 22-24, este redată catalogarea femeilor cu care bărbaţii musulmani nu se pot căsători. Mai departe, în aceeiaşi sură, ni se spune:
[Asemenea, vă este oprit să luaţi] femeile căsătorite…” [Coran, 4:24]
             
Următoarele argumente enumeră motivele pentru care poliandria este interzisă în Islam:

1. Dacă un bărbat are mai mult de o soţie, atunci este ușor să se identifice părinţii copiilor născuţi în aceste căsnicii, atât tatăl, cât și mama fiind uşor de determinat. Însă, în cazul în care o femeie se căsătorește cu mai mult de un soţ, numai mama copiilor născuţi din aceste căsnicii va fi determinată, dar nu și tatăl. Islamul acordă o însemnătate imensă recunoașterii celor doi părinţi, a mamei și a tatălui. Psihologii ne spun că acei copii care nu își cunosc părinţii, şi în special pe tată, suferă de tulburări psihice grave și traume şi foarte adesea au o copilărie neplăcută. Din acest motiv, nici copiii prostituatelor nu au o copilărie sănătoasă. Când un copil care s-a născut într-o astfel de căsnicie merge la școală și mama lui este întrebată de numele tatălui, va trebui să dea două sau mai multe nume! Desigur, am cunoștinţă de evoluţiile recente în domeniul știinţei, care au făcut posibilă prin analiza materialului genetic, identificarea atât a mamei, cât și a tatălui. În consecinţă, acest motiv care a fost valabil în trecut poate în prezent să nu mai fie valabil.
2. Bărbatul este mai poligamic ca natură în comparaţie cu femeia.
3. Biologic, este mai ușor pentru un bărbat să-și îndeplinească îndatoririle de soţ, cu toate că are mai multe soţii. O femeie în aceeași situaţie, având destui soţi, nu va putea să-și îndeplinească îndatoririle de soţie, și asta pentru că femeia este supusă schimbărilor psihologice și comportamentale care se datorează fazelor diferite ale ciclului menstrual.
4. O femeie care are mai mult de un soţ, are mulţi parteneri sexuali în același timp și există o mare posibilitatea de a dobândi boli cu transmitere sexuală ce pot fi transmise apoi soţilor săi, chiar dacă fiecare dintre aceștia nu are relaţii sexuale extra-conjugale. Argumentele la care ne-am referit sunt cele mai evidente. Există probabil mult mai multe motive pentru care Allah, în infinita Lui Înţelepciune, a interzis poliandria. 

No comments:

Post a Comment