Islam House

Sunday, April 14, 2013

Viaţa de Apoi – Viaţa după moarte


Întrebare:
           Cum puteţi dovedi existenţa vieţii următoare, adică a vieţii după moarte?
              
Răspuns:
1.      Credinţa în viaţa după moarte nu se bazează pe credinţă oarbă
            Mulţi oameni se întreabă cum poate un om cu temperament logic și stiinţific să arate oricare credibilitate credinţei în viaţa după moarte? Unii oameni presupun că cel ce crede în Viaţa de Apoi se bazează pe credinţă oarbă. Credinţa mea în viaţa viitoare se bazează pe un argument logic.

2. Viaţa următoare, o convingere logică
            Există mai mult de 1000 de versete în Coranul cel Sfânt care cuprind date știinţifice. Multe evenimente descrise în Coranul cel Glorios au fost descoperite în ultimele secole. Însă, știinţa nu a avansat la nivelul în care să certifice toate afirmaţiile Coranului.
           Să presupunem că 80% din conţinutul Coranului s-a dovedit a fi 100% corect. În legătură cu restul de 20%,  știinţa nu a făcut vreo declaraţie categorică, întrucât nu a avansat la stadiul în care poate să confirme sau să infirme aceste declaraţii. Cu această cunoaștere limitată pe care o deţinem, nu putem spune cu certitudine dacă fie și un procent sau un verset al Coranului din aceste 20 % este greșit.

3. Sensul păcii și al valorilor umane este neesenţial fără sensul vieţii viitoare
               Este hoţia o faptă bună sau una rea? Un om normal și echibrat ar spune că este rea. Cum poate o persoană care nu crede în viaţa viitoare să convingă un rău-făcător puternic și influent că hoţia este rea?
               Să presupunem că sunt cel mai puternic și influent rău-făcător din lume. În același timp, sunt un om inteligent și logic. Susţin că hoţia este bună pentru că mă ajută să am o viaţă luxoasă. Așadar, hoţia este bună pentru mine. Dacă cineva poate să aducă doar un singur argument logic cu care să susţină părerea că hoţia este rea pentru mine, eu mă voi opri imediat. Oamenii, de obicei, aduc următoarele argumente:
a.       Oricine cade victimă hoţiei va întâmpina greutăţi.
Unii pot să susţină că persoana pe care au tâlhărit-o va întâmpina greutăţi. Sunt de acord desigur că acesta este un lucru rău pentru persoana tâlhărită, dar este bine pentru mine, dacă am furat 1 000 de dolari mă pot bucura de un dejun bun într-un restaurant de 5 stele.
b. Cineva poate să te jefuiască pe tine
Unii oameni susţin că într-o zi pot să fiu eu cel jefuit. Nimeni însă nu poate să mă jefuiască,, pentru că sunt un rău-făcător foarte puternic și am sute de gărzi de corp. Eu pot să jefuiesc pe oricine, dar nimeni nu poate să mă jefuiască pe mine. Jaful pote să fie o profesie periculosă pentru un om obișnuit, dar nu și pentru o persoană cu influienţă ca mine.
c. Poliţia pote să te aresteze
Unii pot susţine că dacă furi, te poate aresta poliţia. Poliţia nu poate să mă aresteze, pentru că o am de partea mea. Am miniștrii de partea mea. De acord că un om obișnuit, dacă fură, va fi arestat și este rău pentru el. Dar eu sunt un rău-făcător extrem de puternic și influent. Daţi-mi un argument binecuvântat care să dovedească faptul că este rău pentru mine și eu mă voi opri să fur.
d. Banii ușori
Unii pot susţine că sunt bani ușori și nemunciţi. Perfect de acord că este vorba de bani ușori și acesta este unul din principalele motive pentru care fur. Dacă cineva are de ales între a câștiga cu ușurinţă sau cu greu banii, orice om logic va alege calea ușoară.
e. Este împotriva umanităţii
Unii pot susţine că este în detrimentul omenirii și că un om este dator să-i pese de alte fiinţe umane. Mă opun întrebând cine a scris această lege numită lege numită „omenire” și de ce trebuie să o urmez? Această lege poate să fie bună pentru oamenii sentimentali și sensibili, dar eu sunt un om logic și nu văd niciun avantaj în grija faţă de alte fiinţe umane.
f. Este vorba de o faptă egoistă
            Unii pot susţine că hoţia este egoistă. Este adevărat că hoţia este o faptă egoistă, dar de ce nu trebuie să fiu eu egoist?Asta mă ajută să mă bucur de viaţă.

1. Nu există niciun argument rezonabil care să arate că hoţia este o faptă urâtă
            Prin urmare, toate argumentele care încearcă să dovedească faptul că hoţia este o faptă rea, sunt zadarnice. Această argumentaţie poate satisface un om obișnuit, dar nu un rău-făcător puternic și influent ca mine. Nicio argumentaţie nu poate fi susţinută prin puterea cuvântului și a raţiunii. Nu este surprinzător faptul că există atât de mulţi infractori în această lume. În același fel violul, înșelăciunea, etc. se pot dovedi bune pentru o persoană ca mine, fără să existe niciun argument logic care să fie în stare să mă convingă că aceste fapte sunt urâte.
2. Un musulman poate convinge un infractor puternic și influent
            Acum haideţi să inversăm rolurile. Să presupunem că dumneavoastră sunteţi cel mai puternic și influent infractor din lume, care are poliţia și miniștrii de partea sa. Aveţi o armată de infractori care vă protejează. Eu sunt un musulman care vă va convinge că hoţia, violul, înșelăciunea sunt fapte rele.
Chiar dacă aș argumenta în același fel să dovedesc că hoţia este rea, infractorul ar răspunde în același mod, cum am făcut eu mai devreme. Sunt de acord că infractorul este raţional și că toate argumentele lui sunt adevărate, doar atunci când acesta este cel mai puternic și mai influent infractor.

3. Fiecare om dorește dreptate
            Fiecare om dorește dreptate. Chiar dacă nu dorește dreptate pentru alţii, o dorește însă pentru sine. Unii, ameţiţi de puterea și influenţa lor, provoacă durere și nefericire semenilor săi. Aceștia însă cu siguranţă ar fi reacţionat dacă li s-ar fi făcut lor o nedreptate. Motivul pentru care acești oameni sunt nepăsători pentru durerea altora, este pentru că aceștia adoră puterea și influenţa. Simt că puterea și influenţa nu doar le permite să-i nedreptăţească pe alţii, dar mai mult, îi împiedică pe alţii să se comporte cu ei în acest fel.

4. Allah este cel mai Puternic și Drept
           Ca musulman, aș convinge pe infractor de existenţa lui Allah cel Atotputernic (fac trimitere la răspunsul ce dovedește existenţa lui Allah) din Coranul cel Sfânt:
„Allah nu este nedrept [faţă de nimeni], nici cât greutatea unui grăunte de praf.” [Coran, 4:40]

5. De ce Allah Preaînaltul nu mă pedepsește?
            Infractorul, fiind o persoană raţională și știinţifică, este de acord că Allah subhanahu wa ta’ala există după ce i s-au prezentat date știinţifice din Coran. Atunci se poate întreba de ce Allah, care este Puternic și Drept, nu-l pedepsește?

6. Oamenii care comit nedreptăţi trebuie să fie pedepsiţi
           Fiecare om care a fost nedreptăţit, indiferent de poziţia lui economică sau socială, cu siguranţă dorește să fie pedepsit cel care a cauzat nedreptatea. Orice om normal ar fi dorit ca hoţul sau violatorul să primească o lecţie. Cu toate că un  număr mare de infractori sunt pedepsiţi, mulţi rămân încă nepedepsiţi. Se bucură de o viaţă plăcută și luxoasă, trăind în pace. Dacă însă este nedreptăţit cineva puternic și influent de către altcineva mai puternic și cu influenţă mai mare decât acesta, atunci chiar și acesta ar dori ca cel ce i-a făcut nedreptatea să fie pedepsit.

7. Această viaţă este o încercare pentru Viaţa de Apoi
Această viaţă este o încercare pentru Viaţa de Apoi. Coranul cel Sfânt spune:
„Acela care a făcut moartea și viaţa, ca să vă încerce pe voi, [pentru a vedea] care dintre voi este mai bun întru faptă. Și El este Puternic [și] Iertător [Al-'Aziz, Al-Ghafur].” [Coran, 67:2]

8. Dreptate definitivă în Ziua Judecăţii
            Sfântul Coran spune:
„Fiecare suflet va gusta moartea, desigur voi veţi primi [întreaga] voastră răsplată în Ziua Învierii! Cel care va fi îndepărtat de Foc și adus în Rai va fi izbânditor. Viaţa aceasta nu este decât plăcere amăgitoare.”  [Coran, 3:185]
            Dreptatea finală va veni în Ziua Judecăţii. După moarte, fiecare dintre  noi va reînvia în Ziua Judecăţii împreună cu tot restul omenirii. Este posibil ca un om să aibă parte de pedeapsă în această lume, însă răsplata sau pedeapsa finală vor avea loc numai în Viaţa de Apoi. Allah cel Atotputernic poate să nu pedepsească un hoţ sau un violator în această viaţă, dar cu siguranţă aceștia vor da socoteală în Ziua Judecăţii și vor fi pedepsiţi în Viaţa de Apoi, adică după moarte.

9. Ce pedeapsă poate să îi atribuie justiţia omenească lui Hitler?
            Hitler a incinerat milioane de oameni în timpul conducerii lui. Un regat bazat pe teroare. Chiar dacă poliţia l-ar fi arestat, ce pedeapsă i-ar fi putut da legislaţia umană lui Hitler, astfel încât să fie împlinită dreptatea? În cel mai rău caz l-ar fi putut trimite în camera de gazare. Însă aceasta ar fi fost pedeasa lui pentru uciderea unui singur om. Ce se întâplă așadar cu celelalte milioane de oameni?

10. Allah poate să-l ardă pe Hitler mai mult de un milion de ori în Focul Iadului
            Allah Preaînaltul spune în Sfântul Coran:
„Cei ce nu cred în Versetele Noastre, pe aceia îi vom lăsa să ardă în Foc și de fiecare dată când pieile lor se vor coace, le vom schimba cu alte piei, ca să guste chinul! Allah este Puternic [și] Înţelept ['Aziz, Hakim]!” [Coran, 4:56]
            Dacă Allah subhanahu wa ta’ala voiește, poate să-l ardă pe Hitler milioane de ori în viaţa următoare în Focul Iadului.

11. Nu există sens al valorilor umane, al binelui și răului fără sensul Vieţii de Apoi
            Este evident că fără a fi o persoană convinsă în legătură cu Viaţa de Apoi, adică de Viaţa de după Moarte, percepţia sensului valorilor umane și al naturii bune sau rele a faptelor este imposibil să fie dovedit celui ce nedreptăţește, mai ales dacă e vorba de o persoană puternică și influentă. 

No comments:

Post a Comment