Islam House

Friday, March 15, 2013

Răbdarea de dragul Lui Allah


Ar trebui să avem răbdare de dragul lui Allah, sperând în răsplata Lui și temându-ne de pedeapsa Lui. Răbdarea de dragul lui Allah are un grad mai mare decât răbdarea, cu ajutorul lui Allah. Răbdarea cu ajutorul lui Allah, este atunci când o persoană își dă seama că ea însăși nu are răbdare și nici o putere să-o aibă de unul singur. Acest lucru se datorează faptului că răbdarea de dragul lui Allah este legată de faptul că ne dăm seama că El este Illah (Dumnezeul, cel căruia ne închinăm ), ceea ce face răbdarea noastră o formă de cult, în timp ce răbdarea de ajutorul Său este legată de El, fiind Rabb (Domnul , Sustinatorul) și  solicităm ajutorul Lui. Închinarea este scopul final, întrucât solicităm ajutor, este un mijloc pentru atingerea unui scop.

Răbdarea cu ajutorul Lui este comună atât pentru credincioși și necredincioși, buni și răi, deopotrivă, în timp ce răbdarea de dragul Lui este calea Mesagerilor, Profeților și credincioșilor adevărați, fie ca Allah să aibă milă de ei toți. Răbdarea de dragul Lui înseamnă să ne rugăm lui Allah, în timp ce a avea răbdare cu ajutorul Lui se poate referi la aspecte care Îi plac sau Îi displac.

Răbdarea în ascultarea poruncilor lui Allah și abținerea de la ceea ce El a interzis este mai mare decât răbdarea în a accepta hotărârea lui Allah, pentru că răbdarea implicată  ascultare și vine prin alegere, dar răbdarea ce implicată  acceptarea hotărârii Sale este impusă unei persoane. Răbdarea în acceptarea hotărârii  Lui Allah este atunci când ne dăm seama că este doar Allah cel care controlează toate mișcările din univers, astfel încât trebuie să acceptăm cu răbdare hotărâri Lui , indiferent dacă aceasta înseamnă ușurință sau greutăți pentru noi. Și toată puterea și tăria vine de la Allah.

No comments:

Post a Comment