Islam House

Friday, March 15, 2013

. Musulmanii sunt fundamentaliști și teroriști


               Întrebare:
               De ce cei mai mulți dintre musulmani sunt fundamentaliști și teroriști?
               Răspuns:
               Această întrebare este pusă deseori musulmanilor fie direct, fie indirect, în timpul oricăror discuții sau convorbiri în ceea ce privește religia sau problemele internaționale. Stereotipurile musulmane sunt perpetuate prin orice formă mass-media conectate cu dezinformarea în ceea ce privește religia islamică și musulmanii. În realitate astfel de dezinformare și propagandă falsă duce desori la discriminări și violențe împotriva musulmanilor. Un caz caracteristic este campania anti-musulmană a mijloacelor de informare în masă americane după explozia bombei din Oklahoma, une presa s-a grăbit să declare că în spatele acestui atac există ”conspirația Orientului Mijlociu”. Mai târziu desigur vinovatul a fost recunoscut ca fiind un militar din forțele armate americane.
               Haideți să analizăm această afirmație despre ”fundamentalism” și ”terorism”:


1.Definirea termenului ”fundamentalist”
              

Fundamentalist este omul care urmează și se alătură principiilor de bază ale unei dogme sau ale unei teorii. Pentru ca cineva să fie doctor bun, este dator să cunoască, să urmeze și să aplice principiile de bază ale medicinei. Cu alte cuvinte ar trebui să fie fundamentalist în domeniul medicinii. Ca să fie cineva un bun matematician, este dator să cunoască, să urmeze și să aplice principiile de bază ale matematicii. Va trebui să fie fundamentalist în domeniul matematicii. Ca să fie cineva un bun savant, este dator să cunoască, să urmeze și să aplice principiile de bază ale științei. Va trebui adică să fie fundamentalist în domeniul științei.

2.Nu sunt toți fundamentaliștii la fel.
              
Nimeni nu poate să-i picteze pe toți fundamentaliștii cu aceeași pensulă. Nimeni nu poate să clasifice pe toți fundamentaliștii ca fiind buni sau răi. Această clasificare a oricărui fundamentalist va depinde de domeniul sau activitatea în care este fundamentalist. Un tâlhar fundamentalist sau hoț, cauzează rău în societate și prin urmare este indezirabil. Un doctor fundamentalist, pe de altă parte, aduce beneficii societății și se va bucura de o apreciere deosebită.

3.Sunt mândru că sunt un musulman fundamentalist.
               
Eu sunt un fundamentalist musulman care. cu voia Lui Allah cunoaște, urmeză și se străduiește să aplice principiile de bază ale Islamului. Un musulman adevărat nu ezită să fie fundamentalist. Sunt mândru că sunt musulman fundamentalist pentru că cunosc că principiile de bază ale Islamului favorizează omenirea și întreaga lume. Nu există nici un principiu de bază al Islamului care să dăuneze și să se opună intereselor speciei umane în întregul său. Mulți oameni acceptă interpretările în legătură cu Islamul și consideră diferitele lui învățături ca nedrepte și necorespunzătoare. Asta se datorează cunoașterii insuficiente și greșite despre Islam. Dacă cineva cercetează complet învățăturile religiei islamice cu toată forța spiritului, nu poate să omită faptul că Islamul este plin de beneficii atât la nivel personal cât și la nivel colectiv.

4.Importanța lexicală a termenului ”fundamentalist”
              
Conform dicționarului Webster ”fundamentalismul” era o mișcare a protestanților americani care a avut loc în prima jumătate a secolului XX.  Era o reacție față de modernism, care sublinia infailibilitatea Bibliei, nu doar în ceea ce privește credința și morala, ci și ca o înscriere istorică prin excelență. A întărit credința în Biblie, considerată ca fiind cuvântul scris al lui Dumnezeu. Prin urmare, termenul fundamentalist a fost folosit inițial pentru un grup de creștini, care credeau ca Biblia era cuvântul literal al lui Dumnezeu, fără  greșeala sau eroare.
               Conform dicționarului din Oxford, “fundamentalist” înseamnă “păstrarea strictă a principiilor și dogmelor fundamentale ale fiecarei religii, in special ale celei Islamice”.
Astazi, când cineva foloseste termenul “fundamentalist”, se gândește la un Musulman ce este terorist.

5. Ce înseamnă “terorist”?
              
“Terorist” este un om ce provoacă teroare. Când un tâlhar vede un polițist este terorizat. În consecinta, termenul “terorist” este atribuit acelor persoane care provoacă teroare oamenilor obișnuiți. În realitate însă, musulmanii reprezintă sursa de pace pentru oamenii nevinovați.

6.Etichete diferite sunt puse aceleiasi persoane pentru aceeasi actiune, de ex.: “terorist” si “patriot”
             
  Înainte ca India să își declare independența față de dominația britanică,  unii luptători pentru eliberarea Indiei, care cum este și firesc, erau violenți, au fost caracterizați ca fiind teroriști, de către guvernul britanic. Aceleași persoane au fost adulate de către indieni pentru exact aceleași practici și au fost caracterizați drept “patrioți”. Așadar, două caracterizări diferite au fost date acelorași persoane pentru aceleași practici. Unul îi numește teroriști, iar altul îi numește patrioți. Toți cei ce considerau îndreptățită dominația Britaniei asupra Indiei îi considerau teroriști, în timp ce acei ce considerau că britanicii nu aveau nici un drept să guverneze India, îi considerau patrioți și luptători pentru libertate.
Prin urmare, este important ca pentru a critica pe cineva, înainte de toate să îi facă o judecată dreaptă. Trebuie să fie ascultate ambele părți ale argumentației, să fie analizată situația, și să fie luate în considerare atât cauza cât și intenția persoanei și doar atunci va fi posibil să fie judecat în consecință.

7. Islam înseamnă pace:
             
  Cuvântul Islam provine din rădăcina cuvântului arab „salaam” care înseamnă pace. Este vorba de religia păcii, ale cărei principii de bază învață pe credincioși să păstreze și să promoveze pacea în toată lumea.
               Astfel, fiecare Musulman va trebui să fie fundamentalist, adică să urmeze principiile de bază ale Religiei Păcii, Islamul. Va trebui să fie terorist doar pentru elementele antisociale, în ideea promovării păcii și dreptății în societate.

No comments:

Post a Comment