Islam House

Saturday, March 9, 2013

Poligamia in Islam
Întrebare: 

De ce conform Islamului, unui bărbat îi este permis să aibă mai mult de o femeie?Adică de ce Islamul permite poligamia?

Răspuns:

1 Definirea poligamiei:

Prin termenul poligamie, înțelegem când un om are mai mulți/e soți/i . Poligamia poate să fie de două feluri. Un fel al poligamiei este când un bărbat se căsătorește cu mai mult de o femeie, în timp ce celălalt fel este poliandria,atunci când o femeie se căsătorește cu mai mult de un bărbat. În Islam ,poligamia care se referă la bărbați este permisă în mod limitat, în timp ce poliandria este total interzisă. Acum să ne întoarcem la întrebarea noastră inițială: "De ce unui bărbat îi este permis să aibă mai mult de o soție?"

2 Coranul este singura scriere religioasă a lumii care prevede: "Să vă căsătoriți numai cu una"


Coranul este singura carte religioasă pe pământ care conține fraza "să vă căsătoriți numai cu una". Nu există altă carte religioasă care să îndrume bărbații să aibă doar o singură soție. În niciuna din alte scrieri religioase, fie că e vorba de Vede, fie de Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita, Talmud, sau Biblia, nu este prevăzută vreo limită a numărului de soții. Conform acestor scripturi, fiecare are posibilitatea să se căsătorească de câte ori vrea. Doar mai târziu preoții hinduiști și biserica creștină au limitat numărul de soții la una.

Mulți lideri religioși hinduiși aveau, conform scrierilor lor, multe soții. RegeleDasharatha, tatăl lui Rama, a avut mai mult de o soție. Krishna a avut și acesta mai multe soții.

În timpurile străvechi le era permis bărbaților creștini să aibă oricâte soții doresc, deoarece Biblia nu pune vreo limită a numărului de soții. Doar cu câteva secole în urmă Biserica a limitat numărul de soții la una singură.

Poligamia este permisă în iudaism. Conform Bibliei, Abraham a avut trei soții, în timp ce Solomon, sute de soții. Regimul poligamiei a continuat până când rabinul Gershom ben Yehudah (960-130, d.Hr) a emis un decret împotriva ei.Comunitățile evreești sephardice care trăiau în țări musulmane, au continuat regimul poligamiei până în 1950, până când șeful rabin al Israelului a propus interdicția căsătoriei cu mai mult de o femeie.

(*Notă interesantă: Conform recesământului din 1975, în India, hinduiștii erau mai poligamici decât musulmanii. Expunerea Comisiei Pentru Poziția Femeii în Islam, care a fost publicată în 1975 arată în paginile 66/67, că procentul poligamiei între anii 1951/1961 era de 5,06% la hinuiști și doar4, 31% la musulmani. Conform legislației indiene numai bărbații musulmani au voie să aibe mai mult de o soție. Este ilegal pentru oricare bărbat non-musulman din India să aibă mai mult de o femeie. Însă cu toate că este ilegal, hindușii au mai multe soții în comparație cu musulmanii. Mai demult nu exista nici o limită chiar și printre bărbații hinduși în ceea ce privește numărul permis de soții. Numai în 1954, an în care a fost votată legea respectivă, în ce privește căsătoria hinduiștilor s-a declarat ca ilegal pentru un hinduist să aibă mai mult de o femeie. Deocamdată legislația indiană este aceea care limitează pe hinduist în a avea mai mult de o soție și nu scrierile hinduiste. 

Să analizăm însă acum de ce Islamul permite unui bărbat să aibă mai mult de o femeie.

3. Coranul permite poligamia limitată

Așa cum am menționat, Coranul este singura carte religioasă pe pământ care spune să ne căsătorim numai cu una. Însemnătatea acestei fraze se găsește în următorul verset al Sfântului Coran:

<< Iar dacă vă temeți că veți fi nedrepți cu orfanii,luați de soții pe acelea care vă plac dintre femei - două, trei sau patru, dar dacă vă temeți că nu veți fi drepți [cu ele], atunci [luați] una singură>> 

[Coran, sura 4:3 ] 

Înaintede revelația Coranului, nu exista o limită maximă în poligamie, însemnând că bărbații puteau să aibă zeci de soții, unii chiar și sute. Islamul stabileșteca limită maximă patru femei. Islamul permite unui bărbat să se căsătorească cu două, trei sau patru femei, numai cu condiția că va fi drept cu ele. În același capitol adică sura An- Nisa, versetul 129 se spune :

<< Nu veți putea să vă purtați întocmai la fel cu [toate]soațele, chiar dacă ați voi cu tot dinadinsul.>> [Coran, sura 4:129] 

Prin urmare poligamia nu este regulă ci excepție. Mulți au concepția greșită că este obligatoriu pentru un bărbat musulman să aibă mai mult de o soție.

În general Islamul distinge cinci categorii despre câte sunt permise și câte sunt interzise:

1. fard –obligatoriu sau necesar

2. mustahab- recomandate sau încurajate

3. mubah- acceptabil sau permis

4. makruh- nu este recomandat sau nu este încurajat

5. haraam-interzis sau nepermis

Poligamia este cuprinsă în categoria de mijloc a lucrurilor care sunt permise. Nu se poate spune că un musulman care are două, trei sau patru femei, este un musulman mai bun decât unul care are doar o singură femeie.

4. Media de viață a femeilor este mai mare decât cea abărbaților

În mod natural masculii și femelele se nasc în proporție aproximativ identică. Însă un copil de gen feminin are sistemul imunitar mai bun decât decât un copil de gen masculin. Un copil de gen feminin poate să lupte împotriva microbilor și bolilor mai bine decât un copil de gen masculin. Din acest motiv în timpul copilăriei, procentul mortalității copiilor de gen masculin este mai mare decât cel feminin.

În timpul războaielor își pierd viața mai mulți bărbați decât femei. De asemeni mai mulți bărbați comparativ cu femeile își găsesc moartea datorită accidentelor și bolilor. Media de viață a femeilor este mai mare decât a bărbaților și în orice clipă în toată lumea întâlnim mai multe văduve decât văduvi.

5. Populația masculină din India este mai mare decât a femeilor din cauza mortalității embrionilor feminini și a prunc-uciderii feminine.

India este una dintre puținele țări în care,populația feminină este mai mică decât cea masculină. Asta se datorează procentului mare de femei care sunt omorâte la vârstă fragedă și a faptului că mai mult de un milion de embrioni feminini sunt extirpați în fiecare an în această țară, odată ce a fost cunoscut genul fătului. Dacă acest obicei hidos ar fi fost oprit, atunci India ar fi avut mai multe femei decât bărbați. 

6.Populația feminină la nivel mondial este mai mare decăt cea masculină

În Statele Unite, femeile depășesc numeric bărbații cu aproximativ 7.8 milioane. Numai în New York, există un milion de femei mai mult față de bărbați și din populația masculină, o treime sunt homosexuali, adică sodomiști. În StateleUnite per total există mai mult de 25 de milioane de homosexuali. Aceasta înseamnă că acești bărbați nu doresc să se căsătorească cu femei. MareaBritanie are cu 4 milioane de femei mai multe decât bărbați, Germania cu 5 milioane mai multe femei în comparație cu bărbații și Rusia cu 9 milioane mai multe femei decât bărbați. Numai Allah știe câte milioane de femei există în toată lumea, mai multe în comparație cu bărbații.

7. Să limitezi pe fiecare bărbat în a avea numai o femeie,nu este practic


Chiar dacă fiecare bărbat s-ar fi căsătorit cu o femeie, ar fi existat oricum mai mult de 30 de milioane de femei in Statele Unite care n-ar fi avut posibilitatea să găsească un soț (având în vedere că America are 25 de milioanede homosexuali ). Ar fi existat cu 4 milioane mai multe femei in Marea Britanie, 5 milioane în Germania și 9 milioane de femei în Rusia singure care nu ar fi fost în măsura de a-și găsi un soț. 

Să presupunem că se întâmplă ca sora mea să fie una din femeile nemăritate ce trăiesc în America sau se întâmplă să fie sora dumneavoastră una din femeile nemăritate ale Americii. Îi rămân doar două alternative: ori să se căsătorească cu un bărbat ce deja are o soție sau să devină "proprietate publică ".Nu există altă soluție. Toate acelea care sunt pure și decente vor fi alese primele. Cele mai multe femei nu ar dori să-și împartă bărbatul cu altă femeie. Dar în Islam,când situația este considerată a fi o necesitate reală, atunci femeile musulmane, urmându-și credința ar putea să sufere o mică pierdere personală și astfel să evite o pierdere mai mare cum ar fi să devină celelalte surori musulmane o "proprietate publică ".

8. Căsătoria cu un bărbat căsătorit este de preferat decăt adeveni "proprietate publică " 

În societatea vestică este obișnuit pentru un bărbat să aibă amante sau multiple relații extra-conjugale. În acest caz însă ajunge să aibe o viață josnică și lipsită de sigurață. Aceeași societate însă nu poate să accepte ca un bărbat să aibă mai mult de o soție, cu toate că în acest caz, femeile își păstrează intimitatea și poziția lor onorabilă în societate și urmeză o viață în siguranță.

Prin urmare, conform celor de mai sus, singurele opțiuni care rămân femeilor ce nu pot să-și găsească un soț, sunt :fie căsătoria cu un bărbat deja căsătorit, fie să devină "proprietate publică". Islamul preferă să ofere femeilor o poziție onorabilă permițându-le prima variantă și interzicându-le pe cea de-a doua.Există și multe alte motive pentru care Islamul permite poligamia limitată, dar cel mai important este protecția decenței femeilor.

No comments:

Post a Comment