Islam House

Sunday, April 14, 2013

Viaţa de Apoi – Viaţa după moarte


Întrebare:
           Cum puteţi dovedi existenţa vieţii următoare, adică a vieţii după moarte?
              
Răspuns:
1.      Credinţa în viaţa după moarte nu se bazează pe credinţă oarbă
            Mulţi oameni se întreabă cum poate un om cu temperament logic și stiinţific să arate oricare credibilitate credinţei în viaţa după moarte? Unii oameni presupun că cel ce crede în Viaţa de Apoi se bazează pe credinţă oarbă. Credinţa mea în viaţa viitoare se bazează pe un argument logic.

2. Viaţa următoare, o convingere logică
            Există mai mult de 1000 de versete în Coranul cel Sfânt care cuprind date știinţifice. Multe evenimente descrise în Coranul cel Glorios au fost descoperite în ultimele secole. Însă, știinţa nu a avansat la nivelul în care să certifice toate afirmaţiile Coranului.
           Să presupunem că 80% din conţinutul Coranului s-a dovedit a fi 100% corect. În legătură cu restul de 20%,  știinţa nu a făcut vreo declaraţie categorică, întrucât nu a avansat la stadiul în care poate să confirme sau să infirme aceste declaraţii. Cu această cunoaștere limitată pe care o deţinem, nu putem spune cu certitudine dacă fie și un procent sau un verset al Coranului din aceste 20 % este greșit.

3. Sensul păcii și al valorilor umane este neesenţial fără sensul vieţii viitoare
               Este hoţia o faptă bună sau una rea? Un om normal și echibrat ar spune că este rea. Cum poate o persoană care nu crede în viaţa viitoare să convingă un rău-făcător puternic și influent că hoţia este rea?
               Să presupunem că sunt cel mai puternic și influent rău-făcător din lume. În același timp, sunt un om inteligent și logic. Susţin că hoţia este bună pentru că mă ajută să am o viaţă luxoasă. Așadar, hoţia este bună pentru mine. Dacă cineva poate să aducă doar un singur argument logic cu care să susţină părerea că hoţia este rea pentru mine, eu mă voi opri imediat. Oamenii, de obicei, aduc următoarele argumente:
a.       Oricine cade victimă hoţiei va întâmpina greutăţi.
Unii pot să susţină că persoana pe care au tâlhărit-o va întâmpina greutăţi. Sunt de acord desigur că acesta este un lucru rău pentru persoana tâlhărită, dar este bine pentru mine, dacă am furat 1 000 de dolari mă pot bucura de un dejun bun într-un restaurant de 5 stele.
b. Cineva poate să te jefuiască pe tine
Unii oameni susţin că într-o zi pot să fiu eu cel jefuit. Nimeni însă nu poate să mă jefuiască,, pentru că sunt un rău-făcător foarte puternic și am sute de gărzi de corp. Eu pot să jefuiesc pe oricine, dar nimeni nu poate să mă jefuiască pe mine. Jaful pote să fie o profesie periculosă pentru un om obișnuit, dar nu și pentru o persoană cu influienţă ca mine.
c. Poliţia pote să te aresteze
Unii pot susţine că dacă furi, te poate aresta poliţia. Poliţia nu poate să mă aresteze, pentru că o am de partea mea. Am miniștrii de partea mea. De acord că un om obișnuit, dacă fură, va fi arestat și este rău pentru el. Dar eu sunt un rău-făcător extrem de puternic și influent. Daţi-mi un argument binecuvântat care să dovedească faptul că este rău pentru mine și eu mă voi opri să fur.
d. Banii ușori
Unii pot susţine că sunt bani ușori și nemunciţi. Perfect de acord că este vorba de bani ușori și acesta este unul din principalele motive pentru care fur. Dacă cineva are de ales între a câștiga cu ușurinţă sau cu greu banii, orice om logic va alege calea ușoară.
e. Este împotriva umanităţii
Unii pot susţine că este în detrimentul omenirii și că un om este dator să-i pese de alte fiinţe umane. Mă opun întrebând cine a scris această lege numită lege numită „omenire” și de ce trebuie să o urmez? Această lege poate să fie bună pentru oamenii sentimentali și sensibili, dar eu sunt un om logic și nu văd niciun avantaj în grija faţă de alte fiinţe umane.
f. Este vorba de o faptă egoistă
            Unii pot susţine că hoţia este egoistă. Este adevărat că hoţia este o faptă egoistă, dar de ce nu trebuie să fiu eu egoist?Asta mă ajută să mă bucur de viaţă.

1. Nu există niciun argument rezonabil care să arate că hoţia este o faptă urâtă
            Prin urmare, toate argumentele care încearcă să dovedească faptul că hoţia este o faptă rea, sunt zadarnice. Această argumentaţie poate satisface un om obișnuit, dar nu un rău-făcător puternic și influent ca mine. Nicio argumentaţie nu poate fi susţinută prin puterea cuvântului și a raţiunii. Nu este surprinzător faptul că există atât de mulţi infractori în această lume. În același fel violul, înșelăciunea, etc. se pot dovedi bune pentru o persoană ca mine, fără să existe niciun argument logic care să fie în stare să mă convingă că aceste fapte sunt urâte.
2. Un musulman poate convinge un infractor puternic și influent
            Acum haideţi să inversăm rolurile. Să presupunem că dumneavoastră sunteţi cel mai puternic și influent infractor din lume, care are poliţia și miniștrii de partea sa. Aveţi o armată de infractori care vă protejează. Eu sunt un musulman care vă va convinge că hoţia, violul, înșelăciunea sunt fapte rele.
Chiar dacă aș argumenta în același fel să dovedesc că hoţia este rea, infractorul ar răspunde în același mod, cum am făcut eu mai devreme. Sunt de acord că infractorul este raţional și că toate argumentele lui sunt adevărate, doar atunci când acesta este cel mai puternic și mai influent infractor.

3. Fiecare om dorește dreptate
            Fiecare om dorește dreptate. Chiar dacă nu dorește dreptate pentru alţii, o dorește însă pentru sine. Unii, ameţiţi de puterea și influenţa lor, provoacă durere și nefericire semenilor săi. Aceștia însă cu siguranţă ar fi reacţionat dacă li s-ar fi făcut lor o nedreptate. Motivul pentru care acești oameni sunt nepăsători pentru durerea altora, este pentru că aceștia adoră puterea și influenţa. Simt că puterea și influenţa nu doar le permite să-i nedreptăţească pe alţii, dar mai mult, îi împiedică pe alţii să se comporte cu ei în acest fel.

4. Allah este cel mai Puternic și Drept
           Ca musulman, aș convinge pe infractor de existenţa lui Allah cel Atotputernic (fac trimitere la răspunsul ce dovedește existenţa lui Allah) din Coranul cel Sfânt:
„Allah nu este nedrept [faţă de nimeni], nici cât greutatea unui grăunte de praf.” [Coran, 4:40]

5. De ce Allah Preaînaltul nu mă pedepsește?
            Infractorul, fiind o persoană raţională și știinţifică, este de acord că Allah subhanahu wa ta’ala există după ce i s-au prezentat date știinţifice din Coran. Atunci se poate întreba de ce Allah, care este Puternic și Drept, nu-l pedepsește?

6. Oamenii care comit nedreptăţi trebuie să fie pedepsiţi
           Fiecare om care a fost nedreptăţit, indiferent de poziţia lui economică sau socială, cu siguranţă dorește să fie pedepsit cel care a cauzat nedreptatea. Orice om normal ar fi dorit ca hoţul sau violatorul să primească o lecţie. Cu toate că un  număr mare de infractori sunt pedepsiţi, mulţi rămân încă nepedepsiţi. Se bucură de o viaţă plăcută și luxoasă, trăind în pace. Dacă însă este nedreptăţit cineva puternic și influent de către altcineva mai puternic și cu influenţă mai mare decât acesta, atunci chiar și acesta ar dori ca cel ce i-a făcut nedreptatea să fie pedepsit.

7. Această viaţă este o încercare pentru Viaţa de Apoi
Această viaţă este o încercare pentru Viaţa de Apoi. Coranul cel Sfânt spune:
„Acela care a făcut moartea și viaţa, ca să vă încerce pe voi, [pentru a vedea] care dintre voi este mai bun întru faptă. Și El este Puternic [și] Iertător [Al-'Aziz, Al-Ghafur].” [Coran, 67:2]

8. Dreptate definitivă în Ziua Judecăţii
            Sfântul Coran spune:
„Fiecare suflet va gusta moartea, desigur voi veţi primi [întreaga] voastră răsplată în Ziua Învierii! Cel care va fi îndepărtat de Foc și adus în Rai va fi izbânditor. Viaţa aceasta nu este decât plăcere amăgitoare.”  [Coran, 3:185]
            Dreptatea finală va veni în Ziua Judecăţii. După moarte, fiecare dintre  noi va reînvia în Ziua Judecăţii împreună cu tot restul omenirii. Este posibil ca un om să aibă parte de pedeapsă în această lume, însă răsplata sau pedeapsa finală vor avea loc numai în Viaţa de Apoi. Allah cel Atotputernic poate să nu pedepsească un hoţ sau un violator în această viaţă, dar cu siguranţă aceștia vor da socoteală în Ziua Judecăţii și vor fi pedepsiţi în Viaţa de Apoi, adică după moarte.

9. Ce pedeapsă poate să îi atribuie justiţia omenească lui Hitler?
            Hitler a incinerat milioane de oameni în timpul conducerii lui. Un regat bazat pe teroare. Chiar dacă poliţia l-ar fi arestat, ce pedeapsă i-ar fi putut da legislaţia umană lui Hitler, astfel încât să fie împlinită dreptatea? În cel mai rău caz l-ar fi putut trimite în camera de gazare. Însă aceasta ar fi fost pedeasa lui pentru uciderea unui singur om. Ce se întâplă așadar cu celelalte milioane de oameni?

10. Allah poate să-l ardă pe Hitler mai mult de un milion de ori în Focul Iadului
            Allah Preaînaltul spune în Sfântul Coran:
„Cei ce nu cred în Versetele Noastre, pe aceia îi vom lăsa să ardă în Foc și de fiecare dată când pieile lor se vor coace, le vom schimba cu alte piei, ca să guste chinul! Allah este Puternic [și] Înţelept ['Aziz, Hakim]!” [Coran, 4:56]
            Dacă Allah subhanahu wa ta’ala voiește, poate să-l ardă pe Hitler milioane de ori în viaţa următoare în Focul Iadului.

11. Nu există sens al valorilor umane, al binelui și răului fără sensul Vieţii de Apoi
            Este evident că fără a fi o persoană convinsă în legătură cu Viaţa de Apoi, adică de Viaţa de după Moarte, percepţia sensului valorilor umane și al naturii bune sau rele a faptelor este imposibil să fie dovedit celui ce nedreptăţește, mai ales dacă e vorba de o persoană puternică și influentă. 

Interdicţia alcoolului
 Întrebare:
            De ce consumul de alcool este interzis în Islam?
              
Răspuns:
             Alcoolul a reprezentat flagelul societăţii umane încă din timpuri imemoriabile. Continuă să coste nenumărate vieţi umane și să provoace mare nenorocire la milioane de oameni în toată lumea. Alcoolul este principala cauză a multor probleme cu care se confruntă societatea. Datele statistice ale creșterii rapide a cazurilor de criminalitate, a creșterii cazurilor de dereglări psihice și a milioane de familii distruse în toată lumea, afișează mărturia tăcută faţă de puterea distructivă a alcoolului.

1.Interdicţia alcoolului în Coranul cel Glorios
            Coranul cel Sfânt interzice consumul alcoolului în următorul verset:
„O, voi cei care credeţi! Vinul, jocul de noroc, pietrele ridicate [idolii] și săgeţile [pentru prezicere] sunt numai murdării din lucrătura lui șeitan. Deci feriţi-vă de ele ca să izbândiţi!” [Coran, 5:90]

2. Interdicţia alcoolului în Biblie
            Biblia interzice consumul de alcool în următoarele versete:
„Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase; oricine se îmbată cu ele nu este înţelept.” [Biblia, Proverbe 21:1]
 Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare.” [Biblia, Efeseni, 5:18]

3. Alcoolul afectează centrul inhibitoriu  din creier
            Fiinţele umane au un centru inhibitoriu în creierul lor. Aceasta previne persoana de la a face lucruri pe care le consideră greșite. De exemplu, o persoană nu folosește de obicei un limbaj injurios la adresa părinţilor sau a vârsnicilor. Dacă vrea să-și facă nevoile fiziologice, centrul inhibitoriu îl va împiedica să o facă în public. Din acest motiv, va folosi toaleta.
Când cineva consumă alcool, împiedică funcţia inhibitorie a creierului. Exact din această cauză, când cineva se îmbată, foarte des afișează un comportament absolut neobișnuit pentru acesta. De exemplu, omul beat folosește un limbaj obscen și abuziv, fără să conștientizeze greșeala, chiar și când se adresează părinţilor lui. Mulţi, desigur, urinează pe hainele lor. Nu vorbesc și nici nu merg normal. Pot chiar să se comporte indecent.
4. Cazurile de adulter, de viol, de incest și de SIDA se întâlnesc în mare procent la persoanele alcoolice
           Conform Serviciului Naţional de Investigaţii pentru victimile faptelor penale (Ministerul Justiţiei al SUA), numai în anul 1996 au avut loc în medie 2713 de violuri pe zi. Datele statistice afișează faptul că majoritatea violatorilor erau în stare de ebrietate în timpul faptelor lor. Același lucru este valabil și în cazurile de harţuire sexuală.
           Conform statisticilor, 8% dintre americani comit incestul, adică una din 12/13 persoane din America este implicată în incest. Aproape toate cazurile de incest se datorează stării de ebrietate a uneia sau a celor două persoane implicate.
Unul dintre cei mai importanţi factori ai extinderii sau transmiterii SIDA, boala cea mai teribilă, este alcoolul.

5.Fiecare alcoolic a fost la început un băutor social
            Mulţi se declară în favoarea băuturilor alcoolice, autonumindu-se băutori sociali. Ei susţin că sunt puţine cazurile în care există vreun pretext ca să bea și că au autocontrol, astfel încât să nu ajungă niciodată în stare de ebrietate. Investigaţiile dezvăluie că fiecare alcoolic a început ca băutor social. Niciun alcoolic sau băutor nu începe să bea cu intenţia de a deveni alcoolic sau băutor. Niciun băutor social nu poate spune că, consumând alcool ani la rând, poate avea un astfel de autocontrol încât să nu fi fost nici măcar o dată în stare de ebrietate.

6. Dacă cineva ajunge în stare de ebrietate chiar și o singură dată și comite ceva rușinos, aceasta îl va marca pe viaţă
           Să presupunem că un băutor social își pierde autocontrolul doar o singură dată. În stare de ebrietate, comite un viol sau un incest. Chiar dacă regretă mai târziu fapta lui, dacă e vorba de un om normal, își va purta vina de-a lungul întregii vieţi. Atunci, făptașul, dar și victima au fost răniţi iremediabil și într-un mod ireversibil.

7. Alcoolul este interzis în prin cuvintele Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
            Profetul Islamului, Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), a declarat:
a.      În Sunan Ibn Majah ,vol 3, Cartea băuturilor alcoolice, cap. 30, hadith nr.3371:
 „Nu bea alcool, acesta este izvorul tuturor relelor.”
b.      În Sunan Ibn Majah, vol 3, Cartea băuturilor alcoolice, cap. 30, hadith nr. 3392:
„Orice aduce beţie în cantitate mare este interzis chiar și în cantitate mică.”
 Astfel, nu există nicio motivaţie, nici chiar pentru o înghiţitură.
c. Nu doar cei care beau alcool sunt blestemaţi, ci și cei care se ocupă cu acesta, direct sau indirect, sunt blestemaţi de către Allah Preaînaltul. Conform Sunan Ibn Majah, vol 3, Cartea băuturilor alcoolice, cap. 30, hadith nr. 3380, găsim că Anas (Allah fie mulţumit de el!) că Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Blestemul lui Allah cade pe zece feluri de oameni care se ocupă cu alcoolul: pe cei care-l fac, pe cei pentru care a fost făcut, pe cei ce-l transportă, pe cei cărora le-a fost transportat, pe cei care-l vând, pe cei care-l cumpără, pe cei care-l servesc și pe cei cărora li se servește.”

8. Boli legate de alcoolism
            Există multe motive știinţifice pentru interzicerea consumului de băuturi alcoolice. Cel mai mare procent de morţi din lume se datorează alcoolului. Milioane de oameni mor în fiecare an din cauza consumului de alcool. Nu-i necesar să intru în detalii pentru toate aspectele negative ale alcoolului, pentru că majoritatea acestora sunt arhi-cunoscute. În continuare, este întocmită o listă cu câteva dintre bolile legate de alcool:
1. Ciroza hepatică este cea mai cunoscută boală legată de alcool.
2. Altele sunt cancerul de esofag, cancerul cerebral și de gât, cancerul de ficat, cancerul intestinal, etc.
3. Esofagita, gastrita, pancreatita și hepatita sunt legate de consumul de alcool.
4. Cardiomiopatia, hipertensiunea, arteroscleroza coronară, angina pectorală și atacurile cardiace, sunt legate de consumul mare de alcool.
5. Atacurile cerebrale, apoplexia, spasmele și feluri diferite de pareză sunt legate de consumul de alcool.
6. Neuropatia periferială, atrofia scoarţei cerebrale, atrofierea cerebrală, sunt sindromuri cunoscute provocate de consumul de alcool.
7. Sindromul Wernicke-Korsakoff, care este însoţit de amnezia evenimentelor recente, fabulaţiile și păstrarea în memorie a evenimentelor vechi cu feluri diferite de paralizie se datorează în special insuficienţei theaminei datorată consumului excesiv de alcool.
8. Beriberi și alte insuficienţe sunt des întâlnite la alcoolici. Chiar și pelagra apare la alcoolici.
9. Delirium tremens este o complicaţie gravă care se poate ivi în timpul infecţiei periodice a alcoolicilor sau în stările post-operatorii. Fenomenul apare de asemeni și în timpul abstinenţei indicând dependenţa de alcool. Este destul de grav și poate produce moartea chiar dacă este tratat în centre bine-dotate.
10. Nenumărate tulburări ale sistemului endocrin sunt legate de alcolism și variază de la hipotiroidism la hipertiroidism și apariţia sindromului Cushing.
11. Efectele negative hematologice sunt serioase și variază. Insuficienţa acidului folic este manifestarea cea mai des întâlnită în excesul de alcool și are ca rezultat anemia macro-celulară. Sindromul Zeive se compune din treimea anemia hemolitică, icterul și hiperlipidemia care sunt rezultatul excesului de alcool.
12. Trombocitopenia și alte neregularităţi ale trombocitelor nu sunt rare la alcoolici.
13. Administrarea tabletei de metronidazol nu este recomandată în combinaţie cu alcoolul
14. Infecţia recidivantă este des întâlnită la alcoolicii cronici. Rezistenţa la boli și apărarea sistemului imunitar sunt puse în pericol de consumul de alcool.
15. Infecţiile toracice sunt deseori întâlnite la alcoolici. Pneumonia, abcesul pulmonar, emfizemul pulmonar și tuberculoza apar, de asemeni, des la alcoolici.

16. În timpul intoxicaţiei acute cu alcool, persoana beată vomită și reflexele tusei care funcţioneză pentru protecţie sunt paralizate.Vărsătura poate astfel cu ușurinţă să intre în plămâni, provocând pneumonie sau abces pulmonar. În unele cazuri, poate provoca chiar asfixia și moartea.
17. Efectele negative ale consumului de alcool la femei necesită o atenţie dosebită. Femeile sunt mai vulnerabile în faţa cirozei hepatice legată de alcool faţă de bărbaţi. În timpul sarcinii, consumul de alcool implică pericole grave pentru embrion. Sindromul acolismului embrionar preocupă tot mai mult ramura medicinii.
18. Boli ale pielii sunt legate, de asemeni, de administrea de alcool.
19. Eczema, alopecia, ditrofia unghiilor, paronihia (infecţia din jurul unghiilor), stomatita unghiulară (infecţia colţurilor gurii) sunt boli comune printre alcoolici.

9. Alcoolismul este o «boală»
Medicii deja se orientează în mod liber către alcoolici și consideră alcoolismul boală și nu o dependenţă. Fundaţia de Cercetări Islamice  a publicat o broșură în care spune:
Dacă alcoolul este o boală, este singura boală care :
- se vinde la sticlă;
- i se face publicitate în ziare, în reviste, la radio și televiziune;
- are autorizaţie de comercializare și distribuire;
- aduce câștiguri guvernului
- este responsabilă de morţi tragice pe drumurile naţionale
- distruge viaţa familială și crește criminalitatea
- nu are provenienţă microbiană sau virală

Alcoolismul nu este o boală – este creaţia lui Satan, audhu billehi minnu
     Allah, în nemărginita Lui Înţelepciune, ne avertizează de această amăgire a lui Satan, audhu billehi minnu. Islamul numește aceasta «Diin-ul-Fitrah» sau starea naturală a omului.Toate recomandările lui se îndreaptă către păstrarea stării naturale a omului. Consumul de alcool înseamnă îndepărtarea de la starea naturală atât a individului, cât și a societăţii. Degradează omul la un nivel mai jos decât cel al fiarelor, faţă de care susţine că este superior. Din acest motiv, consumul de alcool este interzis de Islam.

Carnea de porc este interzisă Întrebare:
De ce este interzis în Islam consumul cărnii de porc?
     
Răspuns:
            Este foarte cunoscut faptul că în Islam este interzis consumul cărnii de porc. Punctele ce urmează explică diferitele aspecte ale acestei interziceri.

1.Carnea de porc este interzisă în Coranul cel Glorios
Coranul cel Nobil interzice consumul cărnii de porc în cel puţin patru puncte diferite.
Este interzisă în următoarele locuri din Coranul cel Sfânt:  2:173, 5:3, 6:145 și 16:115:
„Vă sunt oprite mortăciunea, sângele [scurs], carnea de porc, animalele cele asupra cărora a fost pomenit numele altcuiva decât al lui Allah [la junghierea lor]...” [Coran,  5:3]
            Versetele de mai sus din Coran sunt suficiente unui musulman pentru a onora interzicerea consumului cărnii de porc.

2.Carnea de porc este interzisă în Biblie
            Creștinismul ar putea să convingă prin scrierile sale bisericești. Biblia interzice consumul cărnii de porc în capitolul Exodul:
            „7.Porcul are copita despicată şi despărţită în două, dar nu rumegă; acesta este necurat pentru voi. ~ 8.Din carnea acestora să nu mâncaţi şi de stârvurile lor să nu vă atingeţi, că acestea sunt necurate pentru voi.” (Exodul: 11:7,8)
Biblia interzice de asemenea carnea de porc și în capitolul Duteronom:
„... porcul are unghia despicata si copita desparţită-n două, dar nu rumegă; acesta este necurat pentru voi...” (Deuteronom, 14:7)
O interzicere identică se repetă în Biblie în capitolul lui Isaia, cap. 65, versetele 2-5.

3.Consumul cărnii de porc produce multe boli
            Non-musulmanii și ateii vor fi convinși numai cu argumente bazate pe logică și pe știinţă. Consumul cărnii de porc poate să producă mai mult de șaptezeci de boli diferite. O persoană poate avea diferiţi viermi intestinali, ca: viermișori, paraziţi intestinali, anchilostomi, etc. Una dintre cele mai periculoase este categoria Taenia Solium, care potrivit terminologiei omenești este denumit vierme cistoid. Este găzduit în intestin și este foarte mare. Sămânţa lui, adică ouăle lui sunt introduse în circulaţia sângelui și pot să ajungă aproximativ în toate organele corpului. Dacă pătrund în creier, pot să producă pierderea minţii. Dacă pătrunde în inimă, poate să producă atac de cord, dacă pătrunde în ochi poate să producă orbirea, dacă pătrunde în ficat, poate să producă stricăciune ficatului. Așadar, este posibil să dăuneze aproximativ tuturor organelor corpului. Un alt vierme intestinal periculos este Trichura Tichurasis.
            O concepţie comună greșită în legătură cu carnea de porc este aceea că dacă este bine prăjită, ouăle mor. Într-un program de investigaţii realizat în America, s-a constatat că din douăzeci și patru de persoane afectate de Trichura Tichurasis, 22 au gătit carnea de porc foarte bine. Asta înseamnă că ouăle aflate în carnea de porc nu mor la o temperatură normală de preparare.

4. Carnea de porc conţine grăsimi ca material de bază
Carnea de porc conţine puţin material muscular, în timp ce conţine în exces substanţe grase. Această grăsime este răspândită în vasele de sânge și pot produce hiper-tensiune și afecţiuni cardiace. Nu este o surpriză faptul că mai mult de 50% dintre americani suferă de hipertensiune arterială.

5. Porcul este unul dintre cele mai necurate animale de pe pământ
            Porcul este unul dintre cele mai necurate animale de pe pământ. Trăiește și se hrănește cu gunoi de grajd, excremente și necurăţenii. În satele care nu au toalete moderne, ţăranii își fac nevoile în aer liber. Foarte des excrementele lor sunt mâncate de către porci.
             Unii probabil susţin că în ţările avansate, precum Australia spre exemplu, porcii sunt hrăniţi în condiţii foarte curate și igienice. Chiar și în aceste condiţii de igienă, porcii sunt hrăniţi la un loc în porcării. Nu are importanţă cât de mult încercaţi să-i păstraţi curaţi, pentru că sunt necuraţi prin natura lor. Mănâncă și se delectează atât cu excrementele lor, cât și cu ale celor de lângă ei.

6. Porcul este cel mai nerușinat animal
            Porcul este cel mai nerușinat animal pe pământ. Este singurul animal care își provoacă prietenii să se împreuneze cu perechea lor. În America, cei mai mulţi oameni consumă carne de porc. De multe ori, după petreceri, se dedau la schimb de parteneri spunând  „culcă-te cu soţia mea și eu mă voi culca cu a ta”. Dacă mâncaţi porc vă veţi comporta ca porcii. 

Dieta nonvegetariană îi face pe musulmani violenţi


Întrebare:
           Ştiinţa susţine că ceea ce mâncăm influenţează comportamentul nostru. Atunci, de ce Religia Islamică pemite musulmanilor să consume alimente animale odată ce consumul acestora ar putea face un om violent și sălbatic?
              
Răspuns:
1.      Este permis consumul numai a animalelor ierbivore
            Sunt de acord cu părerea că ceea ce mâncăm influenţează comportamentul nostru. Acesta este unul dintre motivele pentru care Islamul interzice consumul animalelor carnivore, precum leul, tigrul, leopardul și altele pentru că sunt violente și sălbatice. Consumul cărnii acestor animale probabil ar putea face un om violent și sălbatic. Religia Islamică permite doar consumul animaleloir ierbivore precum vaca, capra, oaia ș.a, care sunt blânde și ascultătoare.

2. Coranul spune că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  interzice ceea ce este rău:
Coranul cel Glorios spune:
„(Profetul) El le poruncește ceea ce este bine și-i oprește de la ceea ce este urât, le îngăduie lor Bunătăţile și le oprește lor pe cele necurate și-i ușurează pe ei de povara lor și de lanţurile care au fost asupra lor.”  [Coran, 7:157]
„Ceea ce vă dăruiește Trimisul primiţi, iar cele de la care vă oprește, de la acelea opriţi-vă...” [Coran, 59:7]
Pentru un musulman, spusele Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) sunt de ajuns ca să îl convingă că Allah Preaînaltul nu dorește ca oamenii să consume anumite feluri de carne, în schimb pemite alte feluri.

3. Cuvântul (hadith) Profetului Muhammad (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  interzice consumul animalelor carnivore
           Conform cuvintelor autentice ale Profetului (ahadith), narate în cărţi de ahadith precum Sahih Bukhari și Sahih Muslim, inclusiv cuvântul «hadith» raportat de Ibn Abbas în Sahih Muslim, în cartea vânatului și sacrificării, hadith nr. 4752 și Sunnan Ibn Majah, capitolul 13, hadith nr. 3232-3234, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), a interzis consumul următoarelor:
a. Animale sălbatice cu canini, adică consumul cărnii animalelor carnivore. Acestea sunt animale ce aparţin familiei pisicii, precum leul, tigrul,pisica, câinele, lupul, hiena, etc.
b. Unele rozătoare precum: șoareci, șobolani, iepuri cu gheare, etc.
c. Unele târâtoare precum șerpi, aligatori, etc.
d. Păsări răpitoare cu gheare ascuţite precum: vulturi, ciori, cucuvele, ulii etc.
            Nu există nicio dovadă știinţifică prin care să se arate indubitabil faptul că a consuma alimente animale face pe cineva violent.

Metoda Islamică de sacrificare a animalelor pare a fi nemiloasăÎntrebare:
            De ce musulmanii sacrifică animalele fără milă chinuindu-le și ucigându-le încet și dureros?
              
Răspuns:
            Metoda Islamică de tăiere a animalelor cunoscută și sub termenul de «zabiha» a constituit obiectul multor critici din partea multor oameni.  Poate cineva să ia în vedere următoarele date care dovedesc că metoda «zabiha» nu este doar umană, ci și știinţific mai bună:

1. Metoda Islamică de tăiere a animalelor
            «Zakkaytum» este un verb care provine din rădăcina cuvantului «zakkah» (a purifica). Infinitivul lui este «tazkiyah» care înseamnă curăţire. Modul Islamic de tăiere a unui animal necesită să fie întrunite condiţiile de mai jos:
a.       Animalele trebuie să fie înjunghiate cu un obiect ascuţit (cuţit).
            Animalul trebuie să fie înjunghiat cu un obiect ascuţit (cuţit) și într-un mod rapid astfel încât să micșoreze durerea înjunghierii.
b.      Tăiem laringele, traheea și vasele de sănge ale gâtului.
«Zabiha» este cuvântul arab care înseamnă «înjunghiat». Înjunghierea  se face prin tăierea laringelui, a traheei și a vaselor de sânge ale gâtului provocând în acest mod moartea animalului fără a fi tăiată măduva spinării.
c. Sângele trebuie să se scurgă
Sângele trebuie să se scurgă în totalitate înainte de tăierea capului. Scopul este să fie scursă cea mai mare parte a sângelui care favorizează dezvoltarea microorganismelor. Măduva spinării nu trebuie să fie tăiată pentru că va influienţa nervii inimii în timpul procesului, provocând stop cardiac și coagularea sângelui în vasele de sânge.
            2. Sângele favorizează dezvoltarea microbilor și bacteriilor        
Sângele favorizează dezvoltarea microbilor, a bacteriilor, a toxinelor și altele. Așadar metoda de tăiere musulmană este mai igienică pentru că elimină un mare procent de microbi, bacterii, toxine și altele conţinute de sânge și care reprezintă cauza multor boli.

3. Carnea se păstrează proaspătă o mai mare perioadă de timp
            Carnea animalelor înjunghiate după metoda Islamică se păstrează proaspătă pe o perioadă de timp mai mare în comparaţie cu alte metode de tăiere deoarece sângele a ieșit în întregime din carne.

4. Animalele nu simt durere
           Tăierea rapidă a vaselor de sânge ale gâtului întrerupe circulaţia sângelui și irigarea cu sânge a acelei părţi din creier responsabilă cu simţul durerii, prin urmare animalele nu simt durere. În timp ce mor, animalele se zbat se aruncă și dau din picioare nu din cauza durerii, ci datorită spasmelor și relaxării mușchilor, ca și a pierderii sângelui. 

Dieta nonvegetarianăÎntrebare:
           Uciderea unui animal constituie o practică nemiloasă. Atunci de ce musulmanii consumă alimente nonvegetale?
             
 Răspuns:
            „Vegetarianismul” este în zilele noastre o mișcare la nivel mondial. Mulţi o identifică chiar și cu drepturile animalelor. Într-adevăr, există mulţi oameni care consideră consumul cărnii și a altor alimente nonvegetale ca fiind o încălcare a drepturilor animalelor.
Islamul impune milă și compasiune faţă de alte fiinţele vii. În același timp, însă, susţine că Allah Al-Barr (Cel Milostiv) a creat Pământul cu o minunată floră și fauna, pentru a fi folositoare omenirii.  Trebuie însă ca omenirea să folosească fiecare din aceste surse ale lumii cu cumpătare, ca fiind „Ni’ma” (Binecuvântarea Divină) și „Amana” (Încredere) în Allah.
             
Să analizăm și alte aspecte ale problemei.
1.      Un musulman poate fi vegetarian total
            Un musulman, chiar dacă este vegetarian, poate fi considerat un foarte bun musulman. Nu există vreo interdicţie pentru un musulman de a fi vegetarian.

2.      Coranul permitemMusulmanilor să nu fie vegetarieni
           Cu toate acestea, Coranul permite unui musulman să nu fie vegetarian. Versetele următoare dovedesc aceasta:
O, voi cei care credeţi! Ţineţi-vă cu statornicie învoielile! Vă este îngăduit vouă [să mâncaţi carne de] vită, în afară de ceea ce vi s-a prescris.” [Coran, 5:1]
Și vitele le-a făcut pentru voi, de la ele aveţi căldură și alte foloase și de la ele și mâncaţi.” [Coran, 16:5]
„Iar în vite aveţi voi o bună pildă, căci vă dăm vouă să beţi din ceea ce ele au în pântece și multe foloase aveţi de la ele și de la ele mâncaţi...” [Coran, 23:21]
                
3.   Carnea este un nutrient bogat în proteine
            Alimentele nonvegetale reprezintă o sursă importantă de proteine. Din punct de vedere biologic, sunt bogate în proteine, întrucât conţin cei 8 aminoacizi importanţi, care nu sunt produși de către organism și care trebuie să fie luaţi din alimentaţie. De asemenea, carnea conţine fier, vitamina B1 și Niacină.

4. Dantura omului dovedește că aceasta este fiinţă omnivoră
            Dacă observaţi dantura animalelor ierbivore, precum vacile, oile și caprele, veţi constata o similaritate importantă între ele. Toate aceste animale au dantura plată, caracteristică animalelor ierbivore. Dacă, iarăși, observaţi dantura animalelor carnivore precum leul, tigrul sau leopardul,  veţi constata că au dinţi ascuţiţi, adică adecvaţi alimentaţiei carnivore. Dacă, în fine, analizaţi dantura umană, veţi constată că au atât dinţi plaţi, cat și ascuţiţi. Prin urmare, oamenii au dantura adecvată atât consumului de vegetale, cât și de carne. Sunt deci fiinţe omnivore.  Poate cineva să întrebe: Dacă Allah Atotputernicul ar fi dorit că oamenii să vie ierbivori, atunci de ce i-a dotat cu dinţi ascuţiţi?” Este logic că a presupus că ne vor trebui atât alimente vegetale cât și nonvegetale.

5. Organismul uman poate să metabolizeze atât alimente vegetale, cât și nonvegetale
            Sistemul digestiv al animalelor ierbivore poate prelucra și asimila doar hrana vegetală.  Pe de altă parte, cel al animalelor carnivore pot prelucra și asimila doar carnea. Însă, sistemul digestiv al oamenilor poate prelucra și asimila atât alimente vegetale cât și nevegetale. Dacă Allah cel Atotputernic ar fi vrut să consumăm doar alimente vegetale, de ce ne-a dat un sistem digestiv capabil să asimileze atât alimentele vegetale cat și cele nevegetale?

6. Scripturile hinduse permit alimentele nonvegetale
            a. Există mulţi hinduși care sunt strict vegetarieni. Ei cred că este împotriva credinţei să consume alimente nonvegetale. Adevărul, însă, este că Scripturile hinduse permit oamenilor să consume alimente din carne, întrucât relatează că intelepţi hinduși și sfinţi mâncau alimente nonvegetale.
b. În Manu Smruti, cartea legii hinduse, în capitolul 5, versetul 30, se spune:
Cel care consumă carnea celor destinate pentru a fi mâncate nu face nimic rău, chiar dacă o face în fiecare zi. Dumnezeu a făcut unele creaturi destinate să fie mâncate, iar altele să le mănânce.”
      c. În următorul verset din Manu Smruti, capitolul 5, versetul 31, se spune:
 Consumul cărnii sacrificiul. Este cunoscut permite de tradiţie că lege a zeilor.”
      d. Mai departe, în Manu Smruti, capitolul 5, versetele 39 și 40, se spune:
„Dumnezeu însuși a creat animale pentru a fi sacrificate, așadar, a ucide prin sacrificiu nu înseamnă ucidere.”
      e. În Mahabharata, Anushashan Parva, în capitolul 88, este povestit dialogul dintre Dharmaraj Yudhishthira și Pitamah Bhishma despre hrana pe care trebuie să o ofere cineva strămoșilor (Pitris) în timpul Shraddha (ceremonia morţilor) pentru pomenirea lor. Articolul spune următoarele:
„Si Yudhishthira spune: «Spune-mi care este ofranda adusă către Pitris (strămoșii morţi) ce devine inepuizabilă? Care (Havi ) de asemeni dacă este oferit durează pentru totdeauna? Ce este aceea ce fiind oferit, devine etern?»”
            Bhishma a spus:
            „Ascultă Yudhishthira  care sunt acele havis pe care cei ce cunosc ritualul Shraddha (ceremonia morţilor )consideră că sunt potrivite și care sunt fructele oferite fiecăruia. Cu susam, orez, Masha și apă, rădăcini și fructe, dacă sunt oferite în timpul Shraddha, strămoșii, o, Rege sunt satisfăcuţi pentru o lună. Dacă li se oferă pește strămoșii sunt mulţumiţi pentru două luni. Cu carne de miel pentru trei luni și cu iepure pentru patru. Cu carne de capră pentru cinci luni, cu carne de porc pentru șase și cu pasăre pentru șapte luni. Cu carne de căprioară care provine de la căprioarele Prishata sunt mulţumiţi pentru opt luni și cu ce care provine de la Ruru pentru nouă luni. Cu carne de Gavaya pentru zece luni iar cu cea de bivol, satisfacţia lur durează unsprezece luni. De asemeni cu carnea de vită ce este oferită în timpul Shraddha se spune că satisfacţia lor durează pentru un an întreg. Payasa amestecată cu unt este la fel de bine primită de către strămoșii morţi ca și carnea de vită. Cu carnea de Vadhrinasa (taur mare )sunt satisfăcuţi pentru doisprezece ani. Oferta către strămoșii morţi a cărnii de rinocer la aniversarea zilelor lunare în care aceștia și-au pierdut viaţa este inepuizabilă. Kalaska, petalele florii Kanchana și carnea roșie de capră oferite sunt inepuizabile. Astfel dacă doriţi ca strămoșii voștri să rămână mulţumiţi, va trebui să le oferiţi carne roșie de capră.”7. Hinduismul a fost influenţat de alte religii
            Chiar dacă scripturile hinduse permit credincioșilor lor să aibă o dietă nonvegetariană, mulţi hinduși au adoptat dieta vegetariană fiind influienţaţi de alte religii percum Jainismul.

8. Chiar și plantele au viaţă
           Unele religii au adoptat clar vegetarianismul ca dietă pentru că sunt total opuse uciderii fiinţelor vii. Dacă cineva poate să supravieţuiască fără să omoare vreo fiinţă vie, ar fi fost primul care ar fi adoptat acest mod de viaţă. În trecut, oamenii credeau că plantele sunt fără suflet. Astăzi,este o realitate universală faptul că chiar și plantele au viaţă. Așadar raţiunea lor de a nu ucide fiinţe vii, nu se aplică nici chiar dacă adoptă dieta absolut vegetariană.

9. Chiar și plantele pot să simtă durerea
           Mai mult, ei susţin că plantele nu pot să simtă durerea și prin urmare să omori o plantă este considerată o crimă mai mică în comparaţie cu uciderea unui animal. Astăzi știinţa susţine că și plantele pot simţi durerea, dar strigătul plantei nu poate fi auzit de către om. Aceasta se datorează incapacităţii urechii umane să audă sunete care nu sunt în spectrul de frecvenţe ale sunetului auzit de om, adică între 20 de Hz și 20 de mii de Hz. Orice sunet mai jos sau mai sus de acest spectru, nu poate fi auzit de către om. Un câine poate să audă pâna la 40 de mii de Hz. Prin urmare există fluiere pentru câini care au frecvenţa mai mare de 20 de mii de Hz și mai mică de 40 de mii de Hz. Aceste fluierături pot fi auzite numai de către câini, dar nu și de om. Câinele recunoaște fluierul stăpânului său și vine la el. Conform unei anchete realizate în Statele Unite, un fermier a inventat un aparat  care transforma strigătul plantelor astfel încât să fie auzit de către om. A fost deci în stare să recunoască imediat atunci când planta striga după apă. Studii recente arată că plantele pot chiar să simtă fericire sau tristeţe. Pot chiar să și plângă.

10. Să omori o fiinţă vie cu două simţuri mai puţin, nu înseamnă o crimă mai mică
            Cândva un vegetarian își susţinea opţiunea spunând că plantele au doar două sau trei simţuri, în timp ce animalele au cinci simţuri. Așadar să ucizi o plantă ar însemna o crimă mai mică decât să ucizi un animal. Să presupunem că fratele tău se naște surd și are doua simţuri mai puţin în comparaţie cu ceilalţi oameni. Crește și cineva îl omoară. Vei cere de la judecător să-i dea criminalului o pedeapsă mai mică pentru că fratele tău avea două simţuri mai puţin? În realitate vei susţine că au ucis un om nevinovat și că judecătorul va trebui să-i dea criminalului pedeapsa cea mai mare.
Într-adevăr Coranul cel Glorios spune:
O, oameni, mâncaţi din ceea ce se află pe Pământ...”  [Coran, 2:168]

11. Supra-populaţia vitelor
           Dacă toţi oamenii ar fi fost vegetarieni, aceasta ar fi dus la creșterea populaţiei vitelor în lume, deoarece reproducerea și înmulţirea lor se face în ritm foarte rapid. Allah, în Înţelepciunea Sa Divină, cunoaște cum să păstreze echilibrul creaţiei Lui. Indubitabil ne-a permis carnea de vită.

12. Preţul cărnii este normal deoarece nu sunt toţi nonvegetarieni
            Nu contează dacă unii oameni sunt strict vegetarieni. Însă, nu trebuie sa-i condamne pe nonvegetarieni ca lipsiţi de scrupule. Într-adevăr, dacă toţi indienii devin nonvegetarieni, atunci actualii nonvegetarieni vor suferi pentru că va crește preţul cărnii.