Islam House

Sunday, March 3, 2013

Musulmanii se închină la Kaabah ?
               Întrebare:
               Din moment ce Islamul este împotriva idolatriei, de ce musulmanii adoră și se închină la Kaabah în timpul rugăciunii lor?
               Răspuns:
               Kaabah este ”qibla”, adică direcția spre care se întorc musulmanii în timpul rugăciunilor lor. Merită să fie notat faptul că chiar dacă musulmanii se întorc către Kaabah, în timpul rugăciunii lor, nu adoră Kaabah. Musulmanii nu adoră și nu se închină nimănui altul în afară doar de Allah. Se spune în sura :Al-Baqara:
<< Noi vedem deseori îndreptarea feței tale către cer. Să te îndreptăm către o Qibla care-ți va plăcea. Așadar, îndreaptă-ți fața spre Moscheea cea Sfântă! Și oriunde ați fi, îndreptați fețele voastre către ea! >> [ Coran, sura 2:144 ]
1. Islamul crede în încurajarea unității
               De exemplu dacă musulmanii vor să facă ”salah” (rugăciunea) este foarte probabil ca unii să dorească să fie îndreptați către nord, în timp ce unii să se orienteze spre sud. În ideea de a fi uniți toți musulmanii în adorarea Lui Dumnezeu cel Unic și Adevărat, sunt chemați oriunde s-ar afla să se întoarcă într-o singură direcție, adică spre Kaabah. Așadar, dacă unii trăiesc în vestul Kaabei, se vor orienta către est, iar dacă trăiesc la est de Kaabah se vor întoarce către vest.
2. Kabbah se află în centrul hărții lumii
               Musulmanii au fost primii oamnei care au desenat harta lumii. Au făcut-o în așa fel încât sudul să fie în sus și nordul în jos. Kaabah se afla în centru. Mai târziu cartografii vestici au desenat harta invers, cu nordul spre sus și sudul în jos. Cu toate acestea, Kaabah se află iarăși în centrul hărții lumii.
3. Tawaf (înconjurul) Kaabei indicând Singurul și Unicul Dumnezeu.
               Când musulmanii merg la Al Masjid al Haram (casa sfântă) în Mekkah, ei fac tawaf procesiunea în jurul Kaabei. Această practică simbolizează credința și adorarea Dumnezeului Unic, deoarece așa cum orice cerc are un centru, tot așa exisă doar un singur Dumnezeu demn de adorare.
4. Cuvântul lui Omar,(Allah să fie mulțumit de el )
În legătură cu piatra neagră (Al Hakr Al -Aswad) există o frază atribuită ilustrului companion al Profetului Muhammad (sallallahu alleihi wa salam ) ,Omar (Allah să fie mulțumit de el). Conform Sahih Bukhari volumul 2 cartea ”Hajj” cap. 56, nr. 675, Omar (Allah să fie mulțumit de el) a spus: ” Știu că ești doar o piatră și că nu poți să aduci beneficii și nici să faci rău. Dacă nu l-aș fi văzut pe Profet (sallallahu alleihy wa salam) să te sărute, nu te-aș fi sărutat niciodată.
5. Lumea stătea pe Kaabah spunând adhanul (chemarea la rugăciune)
               În timpul Profetului, oamenii stăteau pe Kaabah, spunând adhanul (chemarea la rugăciune). Poate cineva să pună următoarea întrebare celor ce susțin că musulmanii adoră Kaabah: ” ce idolatru stă pe idolul adorat?” 

No comments:

Post a Comment