Islam House

Thursday, March 21, 2013

Ultima predică a Profetului Muhammed, pacea și binecuvântarea Lui Allah fie asupra lui


 Allah Preaînaltul spune:
”Când vine biruinţa lui Allah şi cucerirea ~ Şi-i vezi pe oameni intrând în religia lui Allah în cete, ~ Atunci slăveşte-L cu laudă pe Domnul tău şi roagă-L pe El de iertare, fiindcă El este Iertător [cu cel care se căieşte] [Tawwab]! ”[110:1-3]

După cucerirea Meccăi, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a strâns oamenii din oraş şi le-a spus:
„Ce credeţi că voi face acum cu voi?” Ei au răspuns: „Tu vei face numai un lucru favorabil, eşti un frate bun şi generos şi ești fiul unui frate nobil şi generos!” profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Mergeţi – sunteţi liberi.”
 [Baihaqi ]

Aceasta faptă incredibilă, de iertare, i-a condus pe mulţi spre acceptarea Islamului. Apoi, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a revenit la Medina.
După o perioadă de timp Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a intenţionat să îndeplinească hajj-ul, aşa că s-a îndreptat spre Mecca cu 114.000 de companioni şi a efectuat Hajj-ul, cunoscut şi ca „Hajjattul-Wadaa” sau „Pelerinajul de Adio”, deoarece nu a mai efectuat altul, şi după acesta la scurt timp Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a murit.

Pe data de 9 a lunii Dhul-Hijjah pe muntele Arafat, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a ţinut predica de adio:
După ce L-a preamărit şi i-a mulţumit lui Allah Preaînaltul, a spus:

„O, voi oameni! Ascultaţi-mi cu atenţie cuvintele pentru că nu ştiu dacă ne vom mai întâlni în locul acesta peste un an! Deci ascultaţi-mă cu atenţie şi transmiteţi mai departe vorbele mele celor care azi nu au putut fi prezenţi .
O, oameni, aşa  cum considerați sfântă această lună, această zi și acest oraş, tot astfel să considerați sfântă și viața şi proprietatea fiecărui musulman. Returnaţi toate lucrurile care v-au fost încredinţate, proprietarilor lor de drept. Nu răniţi pe nimeni pentru ca nimeni dintre voi să nu fie rănit. Amintiţi-vă că într-adevăr vă veţi întoarce în faţa Domnului vostru şi veţi fi socotiţi pentru faptele voastre. Allah Preaînaltul v-a interzis camăta, prin urmare orice obligație de dobândă va trebui de acum încolo să fie ridicată.Banii desigur sunt ai voștri și vă aparțin, nici nu veți provoca și nici nu veți fi supuși nicunei nedreptăți. Allah a hotărât că nu trebuie să existe dobândă și că toată dobânda lui Abbas Ibh Al-Mutaalib va trebui prin urmare să fie ridicată. Păziţi-vă de Satana, pentru siguranţa religiei voastre. El şi-a pierdut orice speranţă de a vă ademeni să faceţi păcate mari, aşa că aveţi grijă să nu-l urmaţi în păcatele mici.
O, oameni! Este adevărat că aveţi anumite drepturi asupra soţiilor voatre, dar de asemenea, şi ele au anumite drepturi asupra voastră. Amintiţi-vă că v-aţi căsătorit cu ele cu îngăduinţa si permisiunea lui Allah.Să vă purtați bine cu femeile voastre și să fiți blânzi cu ele căci ele sunt tovarăşele voastre în viaţă şi sprijinitoarele voastre de nădejde.Și este dreptul vostru ca  ele să nu se împrietenească cu cineva cu care voi nu sunteţi de acord, la fel ca cum nu au dreptul să fie indecente.
O, oameni! Ascultaţi-mă cu atenţie! Adoraţi-l pe Allah, îndepliniţi cele cinci rugăciuni zilnice, postiţi în luna Ramadan, daţi-vă dania cu generozitate şi îndepliniţi Hajj-ul (pelerinajul) atunci când vă permiteţi. Toţi oamenii se trag din Adam şi Eva, un arab nu este superior unui ne-arab şi un ne-arab nu este superior unui arab, aşa cum nici un alb nu este superior unui negru şi nici un negru nu este superior unui alb decât în evlavie și în faptele bune. Aflați că fiecare musulman este fratele oricărui alt musulman și că toți musulmanii sunt o frăție. Nimic nu poate deține cu bună-știintă  un musulman care aparține unui alt musulman decât dacă ultimul oferă liber și voit. Deci, nu fiţi nedrepţi cu voi înşivă. Amintiţi-vă că într-o zi veţi apărea în faţa Creatorului vostru şi veţi răspunde pentru faptele voastre. Deci, aveţi grijă şi rămâneţi statornici pe calea cea dreaptă pe care v-am îndrumat şi nu vă îndepărtaţi de ea după moartea mea.
O, oameni! Nici un Profet sau Trimis nu va mai veni după mine şi nici o altă religie nu se va mai naşte. Folosiți așadar bine rațiunea voastră și înțelegeți vorbele pe care vi le transmit. Las în urma mea doua lucruri: Coranul și exemplul meu, sunnah, și dacă le urmați nu veți ratăci niciodată. Toți cei ce mă acultă va trebui să transmită cuvintele mele altora și aceia iarăși altora și poate că ultimii vor înțelege vorbele mele mai bine decât cei ce ma ascultă direct. O, Allah! Fii martorul meu, căci am propovăduit mesajul Tău oamenilor.”

Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a murit în Medina luni pe 12 Rabi’a al-Awal în al 11-lea după Hijra, fiind îngropat în acelaşi loc.

 Musulmanii au fost şocaţi de vestea morţii Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), și unii dintre companioni nici nu au crezut.

 Omar (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: „Oricine va spune că Mohammed este mort îl voi decapita!”

 Abu Bakr (Allah să fie mulţumit de el!) a recitat din cuvintele lui Allah:
Şi Mohammed nu este decât un trimis - şi au mai fost înainte de el şi alţi trimişi. Dacă el ar muri sau ar fi ucis, v-aţi întoarce voi pe călcâiele voastre? Cel care s-ar întoarce pe călcâiele lui nu i-ar aduce lui Allah nici o stricăciune. Şi Allah îi va răsplăti pe cei mulţumitori.﴿ [3:144]
Atunci când Omar (Allah să fie mulţumit de el!) a auzit acest verset a încetat să spună ceea ce spunea , deoarece a fost mereu dornic de aplicarea poruncilor lui Allah Preaînaltul.
Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a murit la vârsta de 63 ani.

No comments:

Post a Comment