Islam House

Thursday, January 31, 2013

Un tânăr cu frică de Allah


Într-o zi, Malik bin Dinar (rahimaullah) trecând printr-un loc, observă un tânăr care purta haine vechi și stătea  plângând pe marginea drumului. Numele lui era Uthbah. Sudoare îi curgea în jos pe tot trupul său, chiar dacă temperatura era destul de scăzută la acea vreme. Malik bin Dinar deveni foarte surprins de această scenă și îl întrebă pe Uthbah
 "Oh, tinere, de ce plângi? Și de ce transpiri așa când această temperatură este atât de scazută??"

Uthbah a răspuns
 "Odată, am comis un păcat în acest loc. Astazi, cum am fost în trecere prin acest loc , mi-am amintit de păcat."

Sursa: cartea "Tambihul Ghafileen" de Shaikh Abul Laith Samarkandi.

Uită-te cât de pioși au fost primii musulmani. Astăzi, comitem mii de păcate ,despre care vorbim chiar cu bucurie  ca și cum nu am avea nimic pentru care să ne facem griji .

No comments:

Post a Comment