Islam House

Thursday, January 31, 2013

Apostazia in Islam


Întrebare:
Este adevărat că în Islam o persoană care se convertește la altă religie trebuie ucisă?

Răspuns:
În numele lui Allah, Cel Milostiv, Cel Îndurător.
Toată lauda și mulțumirile ii se cuvin Lui Allah, pacea și binecuvântările fie asupra Mesagerului Său.
Allah poruncește musulmanilor să se refere la oameni cunoscători pentru a învăța mai multe despre Islam.

Este absurd pentru orice să afirme că Islamul susține uciderea oamenilor care decid să părăsească Islamul. A ucide pe cineva care alege să urmeze o altă religie decât Islamul este împotriva învățăturilor fundamentale ale Coranului. Libertatea de credință este un principiu fundamental al Coranului care este clar declarat. Astfel, dacă apostații nu fac rău comunității musulmane și nu crează ostilitate la adresa Islamului, ei nu trebuiesc pedepsiți; din contră ei ar trebui sfătuiți cu bunătate și înțelepciune să învețe adevărul despre Islam.

Ca răspus la această întrebare Ahmad Kutty, care este lector superior și savant Islamic la Universitatea Islamică din Toronto, Ontario (Canada) afirmă:

Libertatea de credință este unul din drepturile fundamentale consacrate în Coran; prin urmare, este absurd pentru orice să sugereze că Islamul permite uciderea oamenilor doar pentru că se convertesc la o altă religie.
Chiar și un cititor ocazional al Coranului va fi impresionat de accentul pus pe libertatea de credință ca piatră de temelie a structurii sale morale. Să citez câteva versete după cum urmează:

[Nu este silire la credință! Răzvedită este deosebirea dintre calea cea dreaptă și rătăcire iar acela care se leapădă de forțele răului și crede în Allah, acela s-a prins de cea mai trainică toartă [Islamul], care nu se sparge niciodată. Și Allah este cel care aude totul, Atoateștiutor.] (Al-Baqarah 2:256)

[Și de-ar fi voit Domnul tău, toți cei de pe pământ ar fi crezut laolaltă! Și oare tu îi silești pe oameni ca să fie credincioși?] (Yunus 10:99)

[Și dacă s-au supus, sunt bine călăuziți, iar dacă nu voiesc, datoria ta este transmiterea [mesajului] și Allah Cel care Vede Bine pe robii Săi] (Aal `Imran 3:20)

[Așadar, fiți cu supunere față de Allah, fiți cu supunere față de Trimisul [Lui] și feriți-vă! Iar dacă vă veți abate, să știți că Trimisul Nostru nu-i rămâne decât transmiterea [mesajului] limpede!] (Al-Ma'idah 5:92)

[Dacă ei se îndepărtează, Noi nu te-am trimis la ei ca păzitor peste ei, ci tu nu ești dator decât numai cu vestirea.] (Ash-Shura 42:48)

Țin să precizez în continuare că toate învățăturile morale ale Coranului se bazează pe noțiunea de responsabilitate morală, care presupune libertatea de a alege. Prin urmare a afirma că o persoană care alege să nu creadă trebuie condamnată la moarte, aceasta nu ar face decât să subminez întregul edificiu moral al Coranului.
De altfel, Coranul nu permite nimănui să le facă rău celor care părăsesc Islamul în pace, indifferent de religia spre care se îndreaptă. Acest principiu a fost clar menționat în Coran după cum urmează:

[Dar dacă se depărtează ei de voi și nu luptă împotriva voastră și vă arată supunere, Allah nu vă mai dă vouă cale împotriva lor.] (An-Nisaa' 4:90)

În conformitate cu această politică, Profetul (pacea și binecuvântările fie asupra lui) le-a făcut clar cunoscute aceste directive soldaților săi, să nu-i deranjeze pe cei care se roagă în orice modalitate.
Dreptul de a trăii și de a-i lăsa pe ceilalți să trăiască este ferm consacrat în următoarele versete:

[Spune: O , voi, necredincioși! Eu nu ador ceea ce adorați, Și nici voi nu adorați ceea ce ador eu... Voi aveți religia voastră, iar eu am religia mea.] (Al-Kafirun 109:1-3, 6)

În deplină conformitate cu invățăturile de mai sus, nici Profetul (pacea și binecuvântările fie asupra sa), nici vreunul din cei patru califi călăuziți care l-au precedat nu au obișnuit să vâneze și să execute oameni pentru doar pentru că au ales să-și schimbe religia. Dimpotrivă, ei s-au abținut de la a face așa ceva cu excepția cazurilor rare care implica trădarea. Cu toate acestea, trădarea este o altă chestiune. Pedeapsa pentru trădare din Coran este la fel de strică ca și în Biblie (ebraică). Aceasta nu trebuie confundată cu simpla schimbare de religie.

În concluzie, este absurd ca cineva să afirme că Islamul susține uciderea oamenilor care se convertesc la o altă religie.

Allah SWT știe cel mai bine.

Traducerea: Andreevici
dupa sheikh Ahmad Kutty

No comments:

Post a Comment