Islam House

Wednesday, January 30, 2013

De ce voi, musulmanii îi urâți pe evrei?


 .InshAllah m-am gândit că ne va fi util tuturor raspunsul fratelui Ahmed , Allah să fie mulțumit de el ,la această întrebare .Așa că , am cerut voie să traduc pentru noi acest text .

"Sunt un creștin, dar iubesc toată lumea, indiferent de religie și respect oamenii buni oriunde s-ar afla! Există ura față de evrei în lumea islamică.Asta  știu că nu vine din credința islamică, ci prin "politizarea" credinței. Sunteți de accord ? Si de ce  nici un proeminent imam a spus o vorbă bună pentru poporul evreu ? Am citit Coranul, am trăit destul de mult timp într-o țară musulmană (Emirate ) ,  respect religia ca religie, dar mă sperie fanatismul manifestat în acte de violență. Acestă violență se datorează pur și simplu situației politice actuale sau nu?De ce  acest fanatism ?Te  întreb respectuos și o minte foarte deschisă. Dumnezeu să fie cu tine ".

Răspuns :
Cred că furia care există față de evrei este justificată de partea musulmană .Asta nu înseamnă că trebuie să fim și nedrepți ,pentru că Domnul spune in ultima Sa revelație ,Coranul :

5/8 O, voi cei care credeți!Fiți statornici față de Allah și martori drepți !Să nu vă împingă ura împotriva unui neam să nu fiți drepți!Fiți drepți , căci aceasta este aprope de elvalie !Și fiți cu frică de Allah ,căci Allah este Bineștiutor (Khabir) a ceea ce faceți voi !”

Lumea musulmană și nu numai ,vede violența evreilor asupra poporului palestinian și acest lucru cauzeză diferite probleme . Din cauza acestei nedreptăți a evreilor , avem la celălalt capăt  unii  extremiști musulmani care cred (deoarece acestia sunt înșelați teologic și doctrinar), că vor  rezolva problema palestiniană în  mod violent. Dar aceasta nu este o soluție.

Islamul sunit este plin de resurse islamice (Coran și tradiția profetică )care spun că soluția este să se schimbe însăși societatea musulmană pentru a veni mai aproape de Allah în credință ,acțiuni și metodologie .
Atâta timp cât noi, musulmanii inșine  închidem ochii la această soluție divină , tot atât de mult Domnul ne va pedepsi .

Într-un hadith autentic îl citim pe Abdullah ibn Umar care spune că Profetul Muhammad ,salallahu alehy wa salam ,previne musulmanii de cinci încercări .Una dintre ele este nerespectarea acordului (să nu susțină Coranul și tradiția profetică )pe care îl au cu Domnul Universului  .Și care va fi consecința când abandonezi Coranul (nerespectând regulile sale ) și învățătura Profetului nostru ,salallahu aleihy wa salam (nerespectarea tradiției sale )?Consecința va fi că inamicul va domina pe proprietatea noastră și va lua averile noastre (Sunan Ibn Majah ,hadith 4019 –autentic prin consens ) .

Atotputernicul spune:
13/11  El  are îngeri care-l însoțesc unul după altul, înaintea lui și în urma lui, care îl veghează din porunca lui Allah. Allah nu schimbă starea unor oameni până ce ei nu schimbă ceea ce se află în sufletele lor. Iar dacă  Allah voiește un rău pentru un neam, acesta nu poate fi respins. Și ei nu au în locul lui Allah nici un alt ocrotitor.

 Evreii erau poporul iubit al Celui Atotputernic. Allah spune in Coran:
2/47  O, voi, fii ai lui Israel, aduceți-vă aminte de binele ce v-am făcut și că Eu v-am preferat [atunci] lumilor.

Citim de asemeni că au fost torturați de Faraon și Allah la sfârșit i-a eliberat :
2/49. Și aduceți-vă aminte că Noi v-am izbăvit de neamul lui Faraon, care vă supunea la rele chinuri, junghiindu-i pe fiii voștri și cruțând viața doar muierilor voastre! În aceasta fost-a mare încercare de la Domnul vostru.
50. Și despicat-am pentru voi marea și v-am mântuit și am înecat neamul lui Faraon, pe când voi priveați.

 Să spunem și de idolatria evreilor
2/ 51  Și Ne-am înțeles cu Moise  pentru patruzeci de nopți, iar voi ați ales vițelul [pentru a-l adora], în lipsa lui [Moise] și ați fost voi Nelegiuiți.
52.  V-am iertat vouă după aceea, nădăjduind că veți fi mulțumitori.Poporul evreu a fost nedrept cu Moise (Musa ),pacea asupra lui și nerecunoscător față de minunile consecutive ale Domnului .Allah ,în mod constant i-a protejat și i-a iertat  ,iar acestia la rândul lor au negat de multe ori semnele .Au falsificat Torah ,revelația dată lui Moise .2/75  Oare năzuiți ca ei să creadă cu voi, când o parte din ei au auzit cuvântul lui Allah, apoi l-au răstălmăcit, după ce l-au priceput, cu bună-știința lor?

 De asemeni citim:
5/13  Apoi, din cauza încălcării legământului lor, i-am blestemat Noi și le-am împietrit inimile, căci ei au răstălmăcit cuvintele  și au uitat o parte din ceea ce li s-a reamintit. Tu nu vei înceta să descoperi înșelătoria lor, afară de un mic număr dintre ei. Dar iartă-i pe ei și nu-i băga în seamă! Allah îi iubește pe cei care fac bine. Astfel au pirdut titlul de ,,poporul iubit ,, și au câștigat mânia Lui Allah2/61 Și [luați aminte] când ați spus voi: „O, Moise! Nu vom putea îndura un singur soi de bucate! Roagă-te pentru noi la Domnul tău să scoată pentru noi din ceea ce dă la iveală pământul, din legumele lui: castraveți, usturoi, linte și ceapă!”, a zis el: „Voiți a schimba cu ceea ce este mai rău ceea ce este mai bun? Coborâți într-un alt oraș, unde veți găsi ceea ce ați cerut!” Și a căzut asupra lor umilință și sărăcie și s-au întors însoțiți de mânia lui Allah. Și aceasta pentru că ei nu au crezut în semnele lui Allah, pentru că i-au ucis pe profeți pe nedrept; aceasta pentru că ei s-au răsculat și au călcat rânduielile.

Coranul deci vorbește de bine pe evreii credincioși și condamnă pe cei care au refuzat mai târziu să accepte adevărul.În cele din urmă este de remarcat faptul că dacă o carte ar trebui să fie ostilă și critică evreilor , aceasta este însăși Vechiul Testament  ,în care citim destule  referințe ale Lui Allah în care acuză  poporul lui Israel ca fiind neascultător ,nerecunoscător ,păcătos și multe altele .

No comments:

Post a Comment